Kasva Urheilijaksi Oulussa

26.2.2015

Kasva urheilijaksi Oulussa on alueellinen palvelukeskuspilotti, joka aloitettiin keväällä 2014. Tämän toimintamallin tavoitteena on, että henkilö on innostunut urheilusta ja hänellä on mahdollisuus kehittyä hyväksi urheilijaksi. Hän urheilee ja liikkuu vähintään 20 h viikossa, mikä koostuu monipuolisesta omaehtoisesta sekä laadukkaasti ohjatusta monipuolisesta harjoittelusta. Tämä on mahdollista, kun urheilijaa lähellä olevat aikuiset osaavat hommansa, tekevät aktiivista yhteistyötä ja oppivat toisiltaan. Seurat, koulut ja kodit mahdollistavat saumattomalla yhteistyöllä yksilön kehittymisen.

Tavoitteena on, että tässä pilottitoiminnassa ovat mukana mm. oululaiset urheiluseurat, Ouluseutu Urheiluakatemia (OSUA), Oulun kaupunki, urheilun lajiliitot, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta sekä Virpiniemen liikuntaopisto.

Myös seuraneuvottelukunta on Kasva urheilijaksi Oulussa- toiminnan tukena. Sen tavoitteena on toimia urheiluseurojen ja – lajien apuna niiden omien tavoitteidensa toteuttamisessa. Sitä se tekee mm. vaikuttamalla liikuntapaikkarakentamiseen ja peruskorjaukseen sekä toimimalla niiden käyttäjä – asiantuntijana. Lisäksi kaupungin ja seurojen välisen yhteistyön kehittäminen, lisääminen ja toteuttaminen sekä harjoitus- ja kilpailuvuorojen jakamiseen, kriteereihin ja hinnoitteluun vaikuttaminen tapahtuu seuraneuvottelukunnan kautta, kuten myös seura-avustuksiin sekä liikunnan taloudellisiin resursseihin vaikuttaminen. Tärkeänä osana on myös seurojen välisen yhteistyön edistäminen ja toteuttaminen.

Valmennuksesta vastaaville ja päätoimisille valmentajille järjestetään 8 tapaamista vuoden aikana, ensimmäinen tapaaminen oli 21.1.2015. Tarkoituksena on järjestää teemakoulutuksia iltaisin tai viikonloppuisin, joihin voivat osallistua myös vapaaehtoiset. Lisäksi valmentajille tehdään koulutus- ja osaamistarveselvitys. Helmikuussa Kasva urheilijaksi Oulussa – pilotin vetäjä Juha Haajanen on lähettänyt valmentaja ja ohjaaja kyselyn, jolla halutaan selvittää ohjaajien ja valmentajien tavoitteita sekä tarpeita oman toimintansa tueksi. Selvitystyön tuloksia käytetään erityisesti eri koulutusten ja tapaamisten aiheiden ja sisältöjen suunnitteluun, joita tarjotaan valmentajille, ohjaajille sekä seurajohtajille. Tavoitteena on myös auttaa eri lajien välisen yhteistyön lisäämistä.

Lisätietoja pilotista antaa Juha Haajanen.