Eskon puumerkki - PoPLi 20-vuotta

28.2.2015

Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan perustamiskokous pidettiin 29.11.1995. Perustamiskokouksessa oli läsnä 53 virallista kokousedustajaa ja puhetta kokouksessa johti Heikki Matikainen. Tilaisuuden avasi Pohjois-Suomen Liikunnan puheenjohtaja Eino Laaksonen, josta tuli myös PoPLin ensimmäinen puheenjohtaja. Suomen Olympiakomitean tervehdyksen tilaisuuteen toi komitean silloinen puheenjohtaja Tapani Ilkka.

PoPLin ensimmäiseen hallitukseen valittiin kaksitoista jäsentä. Valittujen joukossa oli paljon tuttuja nimiä urheilun saralta: Veikko Anttonen, Jussi Saarela, Paavo Haapakoski, Olli Lahtinen, Pirkko Määttä, vain muutamia mainitakseni. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin myös kaksi henkilöä, jotka ovat tänäänkin PoPLin hallituksessa, puheenjohtajana toimiva Seppo Sammelvuo sekä Anneli Rajaniemi.

 

PoPLi täyttää tänä vuonna 20 vuotta. PoPLi on siis nuori aikuinen. PoPLin ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa ja vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa on aika paljon yhteistä. Molemmissa on päätetty laatia tai uudistaa strategia. Molemmissa puhutaan toiminnallisesti samoista päätoimialoista: Seuratoiminnan kehittäminen, Lasten ja Nuorten Liikunnan kehittäminen, Aikuisliikunnan kehittäminen ja Vaikuttaminen (Edunvalvonta).
 

Onko sitten mikään muuttunut 20 vuoden aikana? On toki, ja paljon. Tavat toimia, tavoitteet ja myös jossakin määrin toiminnan kohteet. On erittäin tärkeä pyrkiä elämään toiminnallisesti sitä hetkeä missä ollaan ja jopa pyrkiä havainnoimaan ja jopa ennustamaan tulevaisuutta.

 

Tämän vuoden suurin tavoite on luoda toiminatapa, joka muuttaa perinteistä liikunta- ja urheilutoimintaa. Alueelliset osaamis- ja palvelukeskukset starttaavat vuoden 2016 alusta. Keskusten tärkein toimintamuoto on yhteistyö ja työnjako. Alueella toimivat lajiliittojen alue- tai piirijärjestöt, urheiluakatemia, liikuntaopisto ja PoPLi pyrkivät saamaan yhdessä aikaan toimintatavan, josta kaikki hyötyvät. PoPLi on tässä toiminnassa täysillä mukana. Toivottavasti myös muut tahot näkevät tämän mahdollisuutena.

 

Myös PoPLin sääntöjä muutetaan näin juhlavuotena. Pääosin muutokset ovat teknisiä, jotta säännöt vastaavat paremmin nykypäivää. Mutta olisiko nyt kahdenkymmenen toimintavuoden jälkeen sopiva aika muuttaa myös PoPLin nimeä? Voisiko nimi olla Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan sijasta Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu? Mielestäni uusi nimi kuvaisi huomattavasti paremmin nykyistä PoPLia kuin voimassa oleva.

 

Hyviä hiihtokelejä!

Esko Hassinen, aluejohtaja