PoPLin verkkolehden arkisto / helmikuu 2015

PoPLin verkkolehti 1/2015

Eskon puumerkki - PoPLi 20-vuotta

Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan perustamiskokous pidettiin 29.11.1995. Perustamiskokouksessa oli läsnä 53 virallista kokousedustajaa ja puhetta kokouksessa johti Heikki Matikainen. Tilaisuuden avasi Pohjois-Suomen Liikunnan puheenjohtaja Eino Laaksonen, josta tuli myös PoPLin ensimmäinen puheenjohtaja. Suomen Olympiakomitean tervehdyksen tilaisuuteen toi komitean silloinen puheenjohtaja Tapani Ilkka.

Henkilöesittelyt

PoPLin toimistolla on aloittanut liikunnanohjaaja-AMK Saana-Maria Rahko, joka työskentelee Liikuntaneuvonta polku -hankkeessa. Saana-Marian esittely on aikuisliikunnan jutun yhteydessä. PoPLin hallitukseen valittiin syyskokouksessa uudeksi jäseneksi Jarmo Lohela. Jarmo esittelee itsensä verkkolehden lukijoille.

Kasva Urheilijaksi Oulussa

Kasva urheilijaksi Oulussa on alueellinen palvelukeskuspilotti, joka aloitettiin keväällä 2014. Tämän toimintamallin tavoitteena on, että henkilö on innostunut urheilusta ja hänellä on mahdollisuus kehittyä hyväksi urheilijaksi. Hän urheilee ja liikkuu vähintään 20 h viikossa, mikä koostuu monipuolisesta omaehtoisesta sekä laadukkaasti ohjatusta monipuolisesta harjoittelusta. Tämä on mahdollista, kun urheilijaa lähellä olevat aikuiset osaavat hommansa, tekevät aktiivista yhteistyötä ja oppivat toisiltaan. Seurat, koulut ja kodit mahdollistavat saumattomalla yhteistyöllä yksilön kehittymisen.

Soveltavasta liikunnasta

PoPLi on yhtenä pääjärjestäjänä (lisäksi Oulun kaupungin liikuntapalvelut ja VAU ry) kerran viikossa torstai-iltaisin Tervaväylän koululla kokoontuvassa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntakerhossa. Tämän Sporttis-kerhotoiminnan vastuuohjaajana toimii tämän kevään ajan Vive Ronkainen (PoPLi) ja lisäksi ohjaajina toimivat tarvittaessa Sari Kuivas (VAU ry:n aluetyöntekijä) sekä Tapani Tuomikoski (Oulun kaupungin erityisliikunnanohjaaja). Avustajina kerhossa on fysioterapia-, luokanopettaja- ja lähihoitajaopiskelijoita. Opiskelijat voivat toimia myös ohjaajina joillakin kerhokerroilla ja silloin he lähettävät kerhosuunnitelman etukäteen vastuuohjaajalle, joka kommentoi ja toimii heidän apunaan varsinaisessa ohjaustilanteessa sekä antaa palautteen tunnin jälkeen.

Uusia tuulia aikuisliikunnan puolella

Liikunta terveyden edistäjänä on yhä tärkeämmässä roolissa tässä sairastuvuuden maailmassa. Nykypäivän sairaudet ja huono jaksaminen niin työssä kuin vapaa-ajallakin ovat mielestäni suoraan verrannollisia liikunnan määrään. Haluan itse olla osaltani vaikuttamassa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Tämän vuoksi opiskelin liikunnanohjaajaksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Opiskelujeni aikana erikoistuin terveysliikuntaan, jotta voin olla edistämässä ihmisten terveyttä liikunnan avulla.