Tutkittua tietoa kehonkoostumusmittauksista

17.12.2012

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:llä on ollut meneillään vuodesta 2010 asti EU-rahoitteinen Maakunta Liikkeelle –hanke. Kolmen vuoden aikana hankkeen toimesta on järjestetty eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ilmaisia kehonkoostumusmittauksia, joiden tarkoituksena on ollut havahduttaa ihmiset miettimään omia elämäntapojaan ja niiden vaikutusta terveyteen.

Oulun ammattikorkeakoulun fysioterapia-opiskelijat Tuula Korhonen ja Hanne Määttä ovat analysoineet opinnäytetyönään aineiston, joka on kerätty syksyn 2011 ja kevään 2012 välisenä aikana. Hankkeen järjestämiin mittauksiin ovat voineet osallistua kaiken ikäiset, mutta tutkimus on rajattu työikäisiin 20-64 –vuotiaisiin naisiin ja miehiin. Naisia tutkimukseen osallistui 3224 ja miehiä 1606.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että työikäisten pohjois-pohjanmaalaisten suurin ongelma kehonkoostumuksen kannalta on lihavuus. Naisilla tämä näkyy erityisesti kohonneena rasvaprosenttina ja miehillä kohonneena viskeraalisen rasvan määränä. Sisäelinten ympärille kertyvä viskeraalinen rasva on terveydelle haitallista, koska se mm. kohottaa riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että naisten ja miesten rasva-% ja viskeraalinen rasva lisääntyvät selvästi ikääntymisen myötä.

Toisaalta tutkimuksen tulokset osoittavat, että pohjois-pohjanmaalaisten työikäisten naisten ja miesten lihasmassa on yleisesti ottaen hyvällä tai jopa erinomaisella tasolla, vaikka lihasmassa alkaa ikääntymisen seurauksena vähentyä naisilla noin 50- ja miehillä 40-vuotiaana. Lihasmassan todettiin vähenevän kaikista ruumiinosista, mutta eniten sekä naisilla että miehillä alaraajoista. Luun kovuutta määrittelevä mineraalimassa vaikuttaa myös olevan työikäisillä riittävällä tasolla, vaikka massa alkaakin vähentyä naisilla 50- ja miehillä 45-vuotiaana.

Tämän tutkimuksen perusteella työikäisten tulisi kiinnittää huomiota painonhallintaan muuttamalla ravinto- ja liikuntatottumuksia. Erityisesti viskeraalisen rasvakudoksen vähentäminen edellyttää säännöllisesti tapahtuvaa ”hikiliikuntaa”. Toisaalta laihduttaminen vähentää myös lihasmassaa, joten laihduttajan tulisi myös ylläpitää ja parantaa omaa lihaskuntoaan.

teksti: Tuula Korhonen

Tuula esittelee tutkimusposteria testissä käyville ihmisille