Lisää laatua seuratoimintaan

2.3.2012

Muuttua voi, jos tietää mitä pitää muuttaa ja miksi

Seuravalinnassa tavoitteena on kehittää seuroille tarjottavien palveluiden sisältöä, toimenpiteitä ja toimintatapoja. Kehittäminen ja toimintatapojen muuttaminen on kuitenkin lähes mahdotonta, jos ei tiedetä lähtökohtia. Siksi käytämme nyt alkuvaiheessa aikaa nykytilan kuvaamiseen.

Alkuhaastattelut on tehty ja nyt operatiivinen työryhmä jalkautuu haastattelemaan jäsenjärjestöjä seurojen tukipalveluista. Tavoitteena on haastatella noin 60 jäsenjärjestöä, jotka edustavat erikokoisia toimijoita ja joilla on erilaisia perusfunktioita.

Haastattelujen lisäksi toteutamme sähköisen kyselyn, johon haemme vastauksia niiltä järjestöiltä, joita ei tässä otoksessa haastatella. Toivottavasti siis vastaat myöntävästi haastattelupyyntöön tai sähköiseen kyselyyn. Näistä tulevat yhteydenotot viikoilla 9 – 11.

Seurojen näkemyksiä haemme kaikkien jäsenjärjestöjen käyttöön tarkoitetun työkalun avulla. Ensimmäiset käyttäjätkin on työkalusta jo saatu, kun Nyrkkeilyliitto toteutti seuratyökalun omassa seuratapaamisessaan. Laitamme kaikki haastattelut ja työkalujen käytöt luetteloina nettisivuille www.slu.fi/laatuaseuratoimintaan.

Lisäksi tulemme tekemään sähköisen seurakyselyn, josta lisätietoa myöhemmin. Kysely on tarkoitus toteuttaa teidän kauttanne suoraan seuroihin, sillä mitä lähempää kysely seuraan tulee, sitä todennäköisempää on vastaaminen.

Muutoksia operatiivisessa työryhmässä

Hankkeen operatiivinen työryhmä on kokenut muutoksen, kun FSI:n Niklas Turku jätti ryhmän muuttaessaan Ruotsiin uusiin työtehtäviin. Lisävahvistusta ryhmä sai Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun seurakehittäjästä Kari Ekmanista, joka tuo ryhmään vahvaa seurakokemusta sekä SLU-alueiden ja erityisesti seurakehittäjien näkemystä.

Käy tutustumassa tarkemmin koko yhdeksänhenkiseen operatiiviseen ryhmään seuravalinnan nettisivuilla täällä.

Kohti johtopäätöksiä

Nykytilakuvauksen valmistuttua, haastattelujen ja kyselyiden jälkeen käynnistyvät pohdinnat johtopäätöksistä. Miltä tämä meidän tekeminen nyt näyttää? Missä ovat ne paljon puhutut päällekkäisyydet? Teemmekö oikeita asioita ja oikein? Käytämmekö aikaamme vääriin asioihin? Vastaako osaaminen tarpeita?

Johtopäätösten teko käynnistyy huhtikuun alussa, johon osallistuvat työryhmä, seuravalinnan johtoryhmä, seuratoiminnan tulevaisuus 2020-neuvottelukunta sekä tietysti koko yhteisö. Huhtikuussa järjestämme Tulevaisuusfoorumit II-tilaisuudet, joissa on jälleen mahdollisuus vaikuttaa.

Hyvä startti, pidetään kone käynnissä!

Avointen kommenttien, yhteydenottojen määrän ja havainnon, että urheiluseurasta ja seurojen palveluista puhutaan entistä enemmän, voisi ajatella, että meillä on ollut yhteisessä valinnassa hyvä startti.

Yhteydenottoja, tapaamisia ja sähköposteja tulee jatkuvalla syötöllä – hyvä niin. Moni on pohtinut seuratoimintaa ja siihen liittyviä kysymyksiä omassa työssään ja on lähettänyt pohdintojaan minulle. Kaikki pohdinnat otetaan mukaan nykytila-analyysiin ja johtopäätösten tekoon.

Innostusta, muutostarvetta, halua muuttua löytyy. Epäilyäkin on ilmassa. Onkin tärkeää, että se mikä epäilyttää, olisi minulla tiedossa.  Laita siis huolesi tulemaan sähköpostiin tai soita.

Pidetään kone käynnissä viemällä jokainen asiaa eteenpäin. Toteutetaan työkaluja, osallistutaan haastatteluihin ja kohtaamisiin, puhutaan asiasta… Tai laita meiliin ajatuksia, pohdintoja, kysymyksiä ja ideoita.


Terveisin Sipi

Sirpa Korkatti
Kehitysjohtaja, SLU
p. 044 276 7270
sirpa.korkatti@slu.fi