Työtä hyvässä seurassa -hanke etenee

2.10.2020

Työtä hyvässä seurassa -hanke käynnistyi helmikuun alussa ja koronan muodossa. Hanke on kuitenkin edennyt suunnitelmien mukaan ja pysynyt aikataulussa. Olemme hyvän hanketiimin kanssa työstäneet hankkeen tavoitteiden kannalta tärkeitä asioita. Keskeistä on työttömien työnhakijoiden työllistäminen yhdistyksiin.

Yhdistykset tulevat mukaan hankkeen toimintaan Hanke tutuksi -esittelyjen kautta. Keväällä tilaisuuksia järjestettiin etänä kolme kertaa ja osallistujamäärä oli hyvä. Esittelyissä tuodaan hanketta tutuksi sekä perehdytään siihen, mitä tukia yhdistyksellä on mahdollisuus saada työllistämiseen ja miten työllistämisen tielle lähdetään. Tulevan syksyn aikana on tarkoitus pitää kahden tunnin mittainen esittely. 

Hanke tukee ja opastaa yhdistyksiä monin eri tavoin työllistämisen tielle. Yhdistysten käyttöön on tehty työllistämisen suunnittelutyökalu, ”Suuntana työllistäminen – työkalu yhdistyksille”. Hanke auttaa myös muun muassa työpaikkailmoituksen laadinnassa ja työntekijän hakemisessa. Yhdistys saa opastusta työnantajan lakisääteisten velvoitteiden hoitamisessa ja toteuttamisessa, ja aiheesta on myös tarjolla koulutusta. Koulutuksen avulla yhdistykset vahvistetaan ja lisätään yhdistysten työnantajavalmiuksia.

Keväällä järjestettiin yhteispalkkaamisen webinaari. Yhteispalkkaaminen on hyvä vaihtoehto silloin, kun omassa yhdistyksessä ei ole riittävästi töitä määrällisesti ja ajallisesti. Tällöin kaksi tai useampi seura ja/tai yhdistys voi palkata yhteisen työntekijän. Palkkaavien tahojen ei tarvitse edustaa samaa toimialaa, työntekijän ei tarvitse tehdä kaikille samoja työtehtäviä. Keväiseen webinaariin osallistui yhdistyksiä, jotka kokivat yhteispalkkaamisen olevan heille sopiva. Yhteispalkkaamisen webinaarit ovat hankkeen tarjonnassa jatkossakin.

 

Syksyn aikana tarjoamme yhdistyksille mahdollisuuden saada hallituksen tai johtokunnan kokoukseen esittelyn hankkeesta. Esittelyn kesto on noin 15 minuuttia ja se voidaan myös toteuttaa etäyhteydellä. Hankkeen esittely ei velvoita seuraa mihinkään.

 

Mitä hyötyä yhdistykselle työntekijän palkkaamisesta on? Tutkimukset osoittavat, että työntekijän myötä yhdistysten toiminta on muuttunut organisoidummaksi. Toiminnan on todettu laajentuneen ja monipuolistuneen, kun esimerkiksi tapahtumia on tullut lisää. Nämä tekijät näkyvät jäsenmäärän ja toiminnan laadun kasvuna. Asioiden on todettu tapahtuvan varmemmin ajallaan ja joidenkin tehtävien hoitaminen on helpottunut seurassa. Työntekijän palkkaamisen seurauksena seuran toimintaan on tullut lisää suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. Myös tämän päivän yhdistystoiminnan keskeisimmät asiat, viestintä ja markkinointi, saavat työntekijän avulla lisää volyymia ja muuttuvat aiempaa säännöllisemmäksi.