Työkaluja työllistämisen avuksi

13.8.2020

Työtä hyvässä seurassa -hanke on koonnut yhdistyksille ja seuroille työllistämisen työkalupakkia.

Työtä hyvässä seurassa -hankkeen verkkosivuilta löytyy materiaalia yhdistysten ja seurojen hyödynnettäväksi. Työkalupakkiin on koottu lainsäädäntötietoa sekä työsopimusmalleja.

Viimeisimpänä materiaalipankkiin on lisätty työkalu työllistämisen suunnittelun avuksi. Työkalu sisältää tehtäviä, joiden avulla on helppo päästä työllistämisen tielle

Työkalut löytyvät täältä. Materiaaleja täydennetään syksyn mittaan.