Yhteispalkkaamisella apua seurojen ja yhdistysten työmäärään - infotilaisuus 8.6.!

20.5.2020

Yhteispalkkaaminen on hyvä mahdollisuus silloin, kun työtä tai työtunteja ei ole työntekijälle riittävästi yhden työnantajan toimesta. Tällöin kaksi tai useampi yhdistys voi palkata työntekijän yhdessä.

Teksti: Eeva-Leena Ylimäki

Seuroissa ja yhdistyksissä työtehtävät ovat laajentuneet ja myös vaatimukset toimintaa kohtaan kasvaneet. Seurojen ja yhdistysten vapaaehtoisilla ei välttämättä ole osaamista vastata näihin haasteisiin eikä riittävästi aikaa paneutua uusiin asioihin. Yhä useammat seura- ja yhdistystoimijat kuormittuvat rakkaan harrastuksen parissa.

Moni yhdistys kaipaakin työntekijää vapaaehtoisten tueksi ja helpottamaan heidän työmääräänsä. Seuroissa ja yhdistyksissä tarvitaan ammattilaisen työpanosta esimerkiksi viestintään ja markkinointiin. Työntekijän palkkaaminen on saatettu nostaa esille aika ajoin, mutta asian eteenpäin vieminen on kuitenkin jäänyt monestakin syystä. Työntekijän työtuntien on ehkä pelätty jäävän vähäiseksi tai työtehtävät vaihtelevat suuresti eri vuodenaikojen mukaan. Tällaisessa tilanteessa apua työllistämiseen voisi saada yhteispalkkaamisen kautta.

Yhteispalkkauksen kautta useampi toimija voi työllistää työntekijän yhdessä. Palkkaavien seurojen tai yhdistysten ei tarvitse välttämättä olla saman toimialan piiristä, eikä samoja tehtäviäkään tarvitse tehdä kaikille työllistäville tahoille.

Yhteispalkkaamisen onnistumiseksi yhdistys miettii tahollaan, mihin työntekijän panosta tarvitaan ja millainen on työnkuva. Toinen tärkeä tekijä onnistumiselle on palkkaavien seurojen tai yhdistysten yhteistyö, joka alkaa aloituskokouksella. Yhteisten pelisääntöjen luominen ja niihin sitoutuminen on tärkeä pohja yhteistyölle. Tarkkaan mietityillä pelisäännöillä vältytään esimerkiksi työntekijän työajasta kilpailemisesta. Onnistumisessa korostuu toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja yhteydenpito. Yhteyttä on hyvä pitää säännöllisesti, ei vain silloin kun ongelmia ilmaantuu.

Yhteispalkkaaminen on siis yksi mahdollisuus lähteä työllistämisen tielle ja saada kaivattua
apua ja osaamista seura- ja yhdistystoimintaan. Lisää tietoa yhteispalkkaamisesta saat Työtä hyvässä seurassa -hankkeen tilaisuudessa 8.6. kello 18-19. Tilaisuus järjestetään Teams -etäyhteyksin. Ilmoittautumiset 5.6. mennessä eeva-leena.ylimaki@popli.fi 

Ilmoittautumisen  jälkeen saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet, kuinka liittyä mukaan tilaisuuteen.