Yhteystietojen päivitys

Seurat, piiri-  ja aluejärjestöt, kunnat ja muut yhteisöt voivat ilmoittaa tällä lomakkeella muuttuneita yhteystietojaan PoPLi:n toimistolle.