Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa (2 h)

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa  (2 h)
Valmentajan ymmärrys psyykkisistä ja sosiaalisista ominaisuukista ovat onnistuneen valmennustapahtuman edellytyksiä. Hyvä valmentaja tukee ja vahvistaa urheilijan innostusta, itsetuntoa, itseluottamusta sekä keskittymiskykyä.

Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää oman roolinsa urheilijan innostuksen, itsetunnon itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn tukemisessa ja vahvistamisessa ja osaa huolehtia siitä, että valmennustapahtumassa vallitsee positiivisen tekemisen meininki ja liikkumisen ilo.