Liikunnallinen elämäntapa (3 h)

Liikunnallinen elämäntapa (3 h)
Lasten ja nuorten liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on kasvattaa heitä kohti liikunnallista elämäntapaa, joka kantaa läpi koko elinkaaren.

Koulutuksessa käydään läpi liikunnalliseen elämäntapaan vaikuttaiva tekijöitä elinkaaren eri vaiheissa. Koulutuksen muina teemoina ovat elimistön kehittyminen eri ikävaiheissa sekä drop-out -ilmiö ja sen ehkäiseminen. Koulutuksen tavoite on, että valmentaja tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida niitä kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.