Johda Innostavasti

Seuratoiminnan johtaminen (3 h)

Kurssilla käsitellään seuratoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten johtamista. Tavoitteena on löytää seuraan enemmän innostuneita ja sitoutuneita toimijoita.

Kurssin sisältö:

  • Mitä on johtaminen urheiluseurassa
  • Vapaaehtoisten kanssa toimiminen
  • Vanhemmat urheiluseurassa
  • Toiminnan organisointi
  • Toiminnan suunnittelu
  • Toimintaohjeistot