Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa.

Koulutus käsittää sisäasiainministeriön järjestyksenvalvojista annetun lain 533/1999 2§:n 1. momentin 3 kohdassa tarkoitetun järjestyksenvalvojan koulutuksen (40 tuntia).

Kyseinen koulutus toteutetaan sisäasiainministeriön 9.12. 2016 vahvistetun koulutusaineiston ja siihen sisältyvän toteuttamisohjeen mukaisesti. Kurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia sekä loppukokeen. Koulutukseen osallistuvan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja kurssilta voi olla poissa maksimissaan 4 tuntia.

Koulutuksen suorittaneella henkilöllä on kelpoisuus toimia järjestyksenvalvojana yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, hotelleissa ja ravintoloissa järjestetyissä tilaisuuksissa sekä niihin verrattavilla aluksilla ym. järjestettävissä tilaisuuksissa. Valtuutus on voimassa koko valtakunnan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestää järjestyksenvalvojan peruskurssia avoimina koulutuksina sekä tilauskursseina yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa.

Tiedustelut: p. 050- 54 36 366 / Juha Haajanen tai etunimi.sukunim@popli.fi

 

Seuraava koulutus:

 

Koulutuksen aika: La-su 25.-26.3 . ja la-su  1.-2.4. 2017 klo 9-17

Paikka: Oulu, Pohjois-Pohjanmaan Liikunan ja Urheilun tila, Sammonkatu 6 (Kaijonharjun keskus)

Kouluttaja: Jussi-Pekka Anttila

Hinta: 200

Ilmoittautumiset tästä pe 17.3. 2017 mennessä