Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40h) tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana. Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hankkia lisäammattitaitoa mm. järjestyksenvalvojan kaasusumuttimen (5h) ja teleskooppipatukan (5h) käyttäjäkoulutuksilla sekä järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksella. Järjestyksenvalvojan tehtävissä hyödyllisiä lisäkoulutuksia voivat olla myös ensiapukoulutukset ja liikenteen ohjaamiseen liittyvä koulutus.

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus toteutetaan Poliisihallituksen 7.2.2017 vahvistaman koulutusaineiston mukaisesti. Koulutus sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoitteita. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää koulutuksen läsnäolovelvoitteen täyttymistä sekä kirjallisen loppukokeen hyväksyttyä suorittamista.

Koulutuksen vähimmäistuntimäärään (40h) kuuluvaa opetusta ei voida korvata etäopetuksella tai itseopiskelulla. Koulutettavan tulee osallistua säännöllisesti koulutukseen ja olla koulutuksessa läsnä koko koulutuksen ajan.

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä haetaan poliisilaitokselta. Järjestyksenvalvojahyväksyntä edellyttää vähintään 18 vuoden ikää, sekä hakija tunnettaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan järjestyksenvalvojan tehtävään sopiva. Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta.

Koulutuksen suorittaneella henkilöllä on kelpoisuus toimia järjestyksenvalvojana yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, hotelleissa ja ravintoloissa järjestetyissä tilaisuuksissa sekä niihin verrattavilla aluksilla ym. järjestettävissä tilaisuuksissa. Valtuutus on voimassa koko valtakunnan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestää järjestyksenvalvojan peruskurssia avoimina koulutuksina sekä tilauskursseina yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa.

Tiedustelut: p. 050-40 60 288  / Marko Keskitalo tai etunimi.sukunim@popli.fi

 

Seuraava koulutus:

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Koulutuksen aika: 11. – 13.1. ja 26.-27.1.2019

Koulutusta järjestetään;
pe 11.1.2019 klo 17-22
muutoin 
la-su klo 9-17

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi), Oulu, Sammonkatu 6, Kaijonharjun keskus

minimiosallistujamäärä 15 hlö

Kouluttaja: Jussi-Pekka Anttila

Hinta: 230 €