Järjestyksenvalvoja

JÄRJESTYKSENVALVOJA

Laki järjestyksenvalvojista (533/1999) määrittelee järjestyksenvalvojan tehtäväksi järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen sekä rikosten ja onnettomuuksien estämisen siinä tilaisuudessa tai toimialueella, jonne hänet on asetettu järjestyksenvalvojaksi.

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä tehtävään sopiva täysivaltainen henkilö, joka on saanut sisäasiainministeriön hyväksymän koulutuksen. Järjestyksenvalvojan hyväksyy kotipaikan poliisilaitos enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hyväksyntä on voimassa koko Suomessa. Poliisi voi peruuttaa hyväksymisen henkilöltä, joka ei enää täytä järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen edellytyksiä. Järjestyksenvalvojan on pidettävä tehtävässään mukana poliisin myöntämää järjestyksenvalvojakorttia.

 

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI (40 h)

Järjestyksenvalvojan peruskurssin kesto on 40 tuntia.

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa.

Koulutuksen suorittaneella henkilöllä on kelpoisuus toimia järjestyksenvalvojana yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, hotelleissa ja ravintoloissa järjestetyissä tilaisuuksissa sekä niihin verrattavilla aluksilla ym. järjestettävissä tilaisuuksissa. Valtuutus on voimassa koko valtakunnan alueella.

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS (8h)

Järjestyksenvalvojakortin uusiminen vaatii kertauskoulutuksen suorittamista. Kertauskoulutuksen kesto on kahdeksan (8) tuntia. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa järjestyksenvalvojina toimivien henkilöiden osaaminen.

Kertauskoulutuksen voi suorittaa aikaisintaan 6 kuukautta ennen kortin vanhenemista.

Koulutuksesta saatu todistus on voimassa 6 kuukautta, jonka aikana uusi järjestyksenvalvojakortti on anottava kotipaikkakunnan poliisiviranomaiselta.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry järjestää Järjestyksenvalvojan peruskursseja ja kertauskoulutuksia avoimina sekä tilauskursseina yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa.

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Tiedustelut:

Seurakehittäjä

Marko Keskitalo
p. 050-40 60 288 

etunimi.sukunimi@popli.fi