Hyvä Seura -hanke

SLU:n Hyvä Seura –koulutushanke yhdistää seuratoiminnan elinvoimasta kiinnostuneita tahoja. Tavoitteena on liikunta- ja urheiluseurojen osaamisen ja innostuksen lisääminen seurojen omia tarpeita ja valintoja kunnioittaen. Hankkeessa rakennetaan seurakouluttajien verkostoja eri puolille Suomea ja niihin liittyviä yhteisiä sisältöjä ja työkaluja seuratoiminnan tueksi.

Yhteistyöverkostossa ovat mukana kaikki SLU:n alueet, merkittävä osa lajiliitoista, Nuori Suomi ry, Kunto ry, Suomen Olympiakomiteta ry, Suomen latu ry ja TUL ry piireineen sekä osa liikunnan koulutuskeskuksista. Hanke on avoin ja siihen pääsevät mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet tahot. Katso lisätietoa myös SLU:n sivuilta

Hyvä Seura – hankkeen yhteinen näkemys

  • Seuralla on innostava ja palkitseva toiminta- ja johtamiskulttuuri: yhteisöllisyys ja ihmisten välinen vuorovaikutus ovat liikunnan ja urheilun ohella tärkeä osa toimintaa
  • Toiminta perustuu jäsenistön valintoihin ja toiminnan ohjaus tulee toimintaympäristön
    moniarvoisista tarpeista
  • Seura edistää liikunnan ja urheilun myönteisiä arvoja ja sillä on jäsentensä määrittelemät eettiset periaatteet
  • Toiminnassa noudatetaan yhdistystoiminnan pelisääntöjä
  • Seura innostaa uusia vapaaehtoisia mukaan