Päätehtävät

  • Vaikuttaminen
  • Kehittäminen
  • Palvelut

Hienoja periaatteita, mutta mitä ne tarkoittavat käytännössä?
                   
Jäsenetuja, tapahtumia...
Jäsentiedotetta PoPLin Posti lähetetään jäsenille kirjepostina tarvittaessa. Lisääntyvässä määrin käytämme suoraa sähköistä viestintää eli sähköpostia ja näitä kotisivujamme. Jäsenet saavat ilmaista neuvontaa esim. verotuskysymyksissä ja urheilijoiden sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. PoPLi on liikunnan ajankohtaisten asioiden tiedonvälittäjä ja linkki mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation (Valo) ry:n sekä jäsentensä välillä.

Liikunnan suurtapahtumia ei mikään yksittäinen lajiliitto tms. alueorganisaatio halua eikä ehkä pystyisikään organisoimaan. Niitä kuitenkin halutaan ja tarvitaan, ja niiden järjestäminen on luontevasti PoPLi:n tehtävä. Järjestämme säännöllisesti isoja liikunnallisia tapahtumia.

Muita tehtäviä

  • Maakunnan hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla
    • yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Liiton, ELY-keskuksen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja maakunnan kuntien kanssa
  • Liikuntamatkailun kehittäminen
  • Maakunnan tunnettavuuden lisääminen
  • Maakunnan yhteishengen kehittäminen


Vipinää siis riittää, ja juna on liikkeellä. Hypätkää mukaan!