PoPLi ry

 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi) ry on 1995 perustettu, itsenäinen, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella toimiva liikunnan ja urheilun palvelujärjestö. PoPLi auttaa ja tukee muita maakunnassa toimivia urheilu- ja liikunta-alan järjestöjä, erityisesti urheiluseuroja ja niiden alueellisia organisaatioita.

Suomessa toimii kymmeniä urheilun lajiliittoja, koululais- ja opiskelijaliikunnan järjestöjä, erityisryhmien liikuntajärjestöjä tai muuten liikuntaa harrastavia yhteisöjä. Niiden valtakunnalliset, alueelliset ja paikallistason organisaatiot vastaavat oman toimialansa toiminnasta.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä! Jokainen urheiluseura ja sen lajijaostot tarvitsevat tuekseen toimivan ja jatkuvasti kehittyvän johtokunnan tai hallituksen. Johtokunnat ja hallitukset tarvitsevat jatkuvasti ajan tasalla olevaa tietoa mm. verotuksesta, taloushallinnosta, organisaation kehittämisestä, vetäjien hankinnasta, urheilijoiden sosiaaliturvaan liittyvistä asioista, markkinoinnista jne.

Kuntien liikuntatoiminnan kehittäminen ontuu ilman järjestöjen ja kuntien yhteistyötä. Valmentajat tarvitsevat yleisiä ja eri lajien koulutusjaksoja oman liittonsa järjestämän lajikohtaisen koulutuksensa lisäksi. Liikunnan ystävät haluavat, että joku järjestää monipuolisia liikunnan suurtapahtumia, joihin osallistuminen ei edellytä tiettyyn lajiin sitoutumista.

PoPLilla on vankka edustus Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellisessa liikuntaneuvostossa, joka mm. jakaa veikkausvoittorahat läänin kuntien liikuntapaikkarakentamiseen.

Muukin kuin lajia koskeva ajankohtainen liikunnan tiedonvälitys on seuroille tarpeellista, usein jopa välttämätöntä.

Lajiliittojen ja muiden liikuntajärjestöjen varsinaisen toiminnan tukija on vuonna 2013 toimintansa aloittanut Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio, Valo ry. Valon ovat perustaneet Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), Nuori Suomi ja Suomen Kuntourheiluliitto. Liikuntaorganisaatiokentällä on myös 15 aluejärjestöä, jotka omilla toiminta-alueillaan tekevät vastaavia tehtäviä kuin Valo valtakunnan tasolla. PoPLi on yksi näistä.

Aluejärjestön toimenkuva on huomattavasti laajempi kuin Valon, sillä järjestäytyneen liikunnan, erityisesti ry-pohjaisen seuratoiminnan tukemisen lisäksi panostamme voimakkaasti lasten ja nuorten liikuntaan sekä aikuisliikuntaan.