Kokemusliikunnan koulutus

NOVA2-hanke järjestää nuorten ja liikunnan parissa toimiville maksutonta koulutusta kokemusliikunnan soveltamiseen ohjaustyössä. Käytännönläheiset koulutukset antavat uudenlaista näkökulmaa ohjaamiseen eikä aiempaa taustaa liikunnanohjauksesta tarvita! Peruskoulutusten lisäksi järjestetään syventäviä teemakoulutuksia.
 
NOVA2-hankkeessa kokemusliikunnalla tarkoitetaan nuorten tarpeista lähtevää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, joka mahdollistaa onnistumisen kokemukset. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuoren osallisuutta ja hyvinvointia, jotta koulutukseen hakeutuminen ja työllistyminen mahdollistuu.
 
Kokemusliikunnan koulutuksen lähtökohtana ovat nuorten tarpeet liikuntatoiminnalle. Koulutusta suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa suunnittelutyöpajoissa ja nuoret osallistetaan toiminnan suunnitteluun. Tavoitteena on kannustaa kokemusliikunnan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen ohjaustyössä sekä lisätä ohjaajien osaamista omaan työhönsä soveltuvassa matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa.
 

Keväällä 2019 alkaa kokemusliikunnan peruskoulutus nuorten parissa toimiville kuntien, urheiluseurojen ja yhdistysten ohjaajille sekä vapaaehtoisille toimijoille. Syksyllä 2019 käynnistyvien syventävien koulutusten toteutusmallit tarkentuvat kevään 2019 aikana.

 

Lisätietoja

Projektikoordinaattori
Miia Länsitie, ODL Liikuntaklinikka
p. 050 312 5757, miia.lansitie@odl.fi