Ideakilpailut

 

LIIKUTTAAKO?

Ideakilpailulla nuorille liikunnallista tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia

 

Hei nuori tai nuorten parissa toimiva! Onko sinulla idea, kuinka toteuttaa nuorten tarpeista lähtevää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa? Miten tarjota nuorille mukavaa liikunnallista tekemistä, joka tuottaa hyvää oloa ja onnistumisen kokemuksia?

NOVA2-hankkeen ideakilpailussa haetaan ideoita ja uudenlaisia ratkaisuja 15-29-vuotiaille nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi Oulussa, Iissä, Muhoksella, Pudasjärvellä tai Raahessa. Kaikille avoimen ideakilpailun tarkoituksena on lisätä nuorten mahdollisuuksia liikkua arjessa ja harrastaa liikuntaa höntsäillen ja helposti, ilman sitoutumispakkoa tai kilpailullisia tavoitteita. Ideoita haetaan erityisesti työtä ja koulutusta vailla olevien tai vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ideakilpailun avulla tiivistetään myös toimijoiden välistä yhteistyötä toiminnan järjestämisessä.

Projektiehdotukset jätetään projektilomakkeella 30.4.2020 mennessä. HUOM! KILPAILUAIKAA JA KOKEILUPROJEKTIEN TOTEUTUSAIKAA ON JATKETTU!

 

Mistä on kyse?

Ideakilpailulla haetaan projektiehdotuksia, jotka voivat olla esimerkiksi:

 • nuorten omaa liikunnallista toimintaa
 • ohjattua liikuntatoimintaa
 • liikuntatapahtumia
 • arkiaktiivisuuden lisäämistä
 • sovellus tai peli nuorten motivoimiseksi liikkumaan.

Ideakilpailuun voivat jättää projektiehdotuksensa yhdistys- ja kuntatoimijoista muodostetut tiimit, joihin kuuluu vähintään kolme henkilöä. Ehdotuksen jättäjän tulee olla 3. sektorin toimija. Yhdistysten välinen yhteistyö ja kunnan osallistuminen projektin suunnitteluun ja toteutukseen katsotaan eduksi. NOVA2-hanke voi tarvittaessa auttaa tiimien muodostamisessa.  

Projektiehdotuksista valitaan kokeiluprojektit, jotka toteutetaan NOVA2-hankkeelle ostopalveluna aikavälillä 1.6.2020 - 28.2.2021. Yksi kokeiluprojekti voi saada ostopalvelurahaa maksimissaan 3 000 euroa.

Asiantuntijoista, nuorista ja kuntien edustajista koostuva raati arvioi projektiehdotukset ja valitsee ehdotuksista NOVA2-hankkeelle toteutettavat kokeiluprojektit. Valitut kokeiluprojektit julkaistaan perjantaina 15.5.2020 mennessä NOVA2-hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kokeiluprojektien toteuttajien kanssa tehdään sopimukset, jonka jälkeen toteutus voi alkaa projektikohtaisen aikataulun mukaisesti. 

Projektiehdotukset arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan:

 • Projektissa toteutettavan toiminnan tulee olla matalan kynnyksen liikuntatoimintaa tai liikunnallista tekemistä
 • Toiminnallisuus: konkreettista toimintaa 15-29-vuotiaille nuorille, erityisesti vailla työtä ja koulutusta oleville tai vähän liikkuville nuorille
 • Nuorten osallisuus projektin suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa
 • Yhteistyö ja kumppanuus projektissa. Yhdistysten välinen yhteistyö sekä kunnan osallistuminen projektin suunnitteluun ja toteutuksen katsotaan eduksi
 • Toteutettavuus: voidaanko projekti toteuttaa ehdotuksen mukaisesti ja haettavalla summalla
 • Juurruttaminen: miten toiminta jatkuu kokeiluprojektin jälkeen

Ostopalvelurahaa ei voi käyttää toiminta-avustuksena nykyiseen toimintaan tai pelkkiin välinehankintoihin. Kokeiluprojektin toteuttava 3. sektorin toimija vastaa projektin toiminnasta aiheutuvista omista vakuutus-, vero- ja työnantajamaksuista. NOVA2-hanke voi jättää ostamatta projektien toteutuksia, mikäli ehdotukset eivät täytä kokeiluprojektille asetettuja kriteereitä.

Toteutetut kokeiluprojektit
 
Liikuttaako? -ideakilpailu on jatkoa vuonna 2019 järjestetyille ideakilpailuille, jossa valittiin toteutettavaksi kokeiluprojektit Oulusta, Iistä ja Muhokselta. Tutustu projekteihin tarkemmin tästä linkistä
 
Ideakilpailu pohjautuu Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hankkeessa kehitettyyn KAAOS-toimintamalliin. Katso esimerkkejä toteutetuista KAAOS-kokeiluprojekteista hankkeen verkkosivuilta.

 

Lisätietoja:

Tanja Löytynoja, tanja.loytynoja@popli.fi, p. 050 356 5144

Heidi Hahtola, heidi.hahtola@popli.fi, p. 050 348 3665

 

 

  

 

 

Projektilomake

 

Jätä oman tiimisi projektiehdotus lomakkeella 30.4.2020 mennessä!

Linkki projektilomakkeeseen

 

Huom. lomaketta ei voi välillä tallentaa, joten täytäthän tiedot yhdellä kertaa. Voit tarvittaessa tulostaa lomakkeen ensin tutustumista varten (alla oleva pdf).