Ideakilpailut

Ideakilpailulla nuorille liikuttavaa toimintaa

 

Onko sinulla idea, kuinka toteuttaa nuorten tarpeista lähtevää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa? Miten tarjota nuorille mukavaa liikunnallista tekemistä, joka tuottaa hyvää oloa ja onnistumisen kokemuksia?

NOVA2-hankkeen ideakilpailussa haetaan ideoita ja uudenlaisia ratkaisuja 15-29-vuotiaille nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi Oulussa, Iissä, Muhoksella, Pudasjärvellä tai Raahessa. Kaikille avoimen ideakilpailun tarkoituksena on lisätä nuorten mahdollisuuksia liikkua arjessa ja harrastaa liikuntaa höntsäillen ja helposti, ilman sitoutumispakkoa tai kilpailullisia tavoitteita. Ideoita haetaan erityisesti työtä ja koulutusta vailla olevien tai vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ideakilpailun avulla tiivistetään myös toimijoiden välistä yhteistyötä toiminnan järjestämisessä.


Seuraava ideakilpailu käynnistyy keväällä 2020!

 

Mistä on kyse?

NOVA2-hanke järjesti keväällä ja syksyllä 2019 kaksi ideakilpailua, joissa valittiin toteutettavaksi kokeiluprojektit Iistä, Oulusta ja Muhokselta.

Ideakilpailulla haetaan projektiehdotuksia, jotka voivat olla esimerkiksi:

  • nuorten omaa liikunnallista toimintaa
  • ohjattua liikuntatoimintaa
  • liikuntatapahtumia
  • arjen liikunnallistamista
  • sovellus tai peli nuorten motivoimiseksi liikkumaan.

Ideakilpailuun voivat jättää projektiehdotuksensa yhdistys- ja kuntatoimijoista muodostetut tiimit, joihin kuuluu vähintään kolme henkilöä. Ehdotuksen jättäjän tulee olla 3. sektorin toimija. Yhdistysten välinen yhteistyö ja kunnan osallistuminen projektin suunnitteluun ja toteutukseen katsotaan eduksi.

Projektiehdotuksista valitaan kokeiluprojektit, jotka toteutetaan NOVA2-hankkeelle ostopalveluna.

Ideakilpailu pohjautuu Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hankkeessa kehitettyyn KAAOS-toimintamalliin. Katso esimerkkejä toteutetuista kokeiluprojekteista hankkeen verkkosivuilta.