Nuorille yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia

31.8.2020

Kirjoitus on julkaistu Kalevan Yhteisöt -palstalla 31.8.2020.

Osa nuorista harrastaa aktiivisesti urheiluseuroissa tai kaveriporukoissa, mutta moni nuori liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumisen esteitä voivat olla esimerkiksi liikunnan harrastamisen kalleus, kiinnostuksen puute, suorituskeskeisyys tai huonot muistot koululiikunnasta. Liikuntaryhmät voivat olla myös fyysisesti tai psyykkisesti liian kuormittavia nuorille, joilla on liikkumiseen, arjenhallintaan tai sosiaaliseen toimintaan liittyviä haasteita.

 

Nuorten liikkeelle innostamiseksi tarvitaan mukavaa ja rentoa yhdessä tekemistä, johon vähän liikkuvien nuortenkin on helppo tulla mukaan. Tarvitaan maksutonta tai edullista liikunnallista toimintaa, jota on mahdollista kokeilla kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Näin osallistujat saavat onnistumisen kokemuksia ja voivat kenties löytää itselleen uuden harrastuksen.

Nuorten osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävässä, ESR-osarahoitteisessa NOVA2-hankkeessa on etsitty ideakilpailujen avulla uudenlaisia ratkaisuja erityisesti työtä ja koulutusta vailla olevien tai vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi matalan kynnyksen liikuntatoiminnalla. Kilpailujen kautta on valittu toteutukseen kokeiluprojekteja, joiden tavoitteena on ollut lisätä 15–29-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia liikkua arjessa ja harrastaa liikuntaa matalalla kynnyksellä. 

Kokeiluprojekteissa pyritään lisäämään nuorten osallisuutta liikuntatoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminnan lähtökohtana ovat nuorten toiveet ja tarpeet, ja kokeiluprojekteja toteuttavissa tiimeissä onkin mukana myös nuoria kokemusasiantuntijoita. Kohderyhmän osallisuuden kautta toiminta on heidän näköistään, mikä on tärkeää toiminnan jatkumiseksi kokeiluvaiheen jälkeen.

Oulun kaupungin kansainvälisestikin palkittuun KAAOS-toimintamalliin pohjautuvien ideakilpailujen kautta on kannustettu toimijoita yhteistyön lisäämiseen. NOVA2-hankkeen kokeiluprojekteissa testataan, miten urheiluseurojen, muiden yhdistysten ja kuntasektorin välinen yhteistyö toimii matalan kynnyksen liikuntapalvelujen toteuttamisessa. Koronatilanteen haastaessa toimijoita on entistäkin tärkeämpää miettiä yhdessä ratkaisuja ja kokeilla uusia keinoja, miten nuorille voitaisiin tarjota mielekästä tekemistä ja yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia.

 

Tanja Löytynoja

Kirjoittaja työskentelee Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:ssa projektipäällikkönä NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla -hankkeessa. Hanketta toteuttavat PoPLi ry ja ODL Liikuntaklinikka.