Ideakilpailun avulla toteutetaan kahdeksan kokeiluprojektia

15.5.2020

NOVA2-hankkeen Liikuttaako? -ideakilpailun raati valitsi toteutettavaksi yhteensä kahdeksan kokeiluprojektia Oulussa, Muhoksella, Raahessa ja Iissä. Projektien avulla mahdollistetaan nuorille monipuolisia harrastus- ja liikkumismahdollisuuksia.

NOVA2-hankkeen Liikuttaako? -ideakilpailussa etsittiin uudenlaisia ratkaisuja 15-29-vuotiaille nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi Oulussa, Raahessa, Iissä, Muhoksella tai Pudasjärvellä.
 
Ideakilpailuun jätettiin yhteensä 13 projektiehdotusta. Ideakilpailun raati valitsi toteutettavaksi kahdeksan kokeiluprojektia, joista kaksi ehdollisena. Raadissa oli edustus hankekunnista, Oulun nuorisovaltuusto ONEsta sekä hankkeen toteuttajatahoista Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:stä ja ODL Liikuntaklinikalta.
 
Valituista projekteista neljä kohdistuu Ouluun, kaksi Raaheen, yksi Muhokselle ja yksi Oulun, Muhoksen ja Iin alueelle. Lisäksi valittiin varalle kolme projektia, mikäli jokin valituista kokeiluprojekteista ei toteudu. Kokeiluprojektien toteutuksia hankittiin yhteensä 21 874,50 eurolla ja kukin projekti sai rahoitusta 2000–3000 euroa.
 
Valinnassa painotettiin uudenlaisia avauksia, nuorten osallisuutta, yhteistyökumppaneiden mukanaoloa ja matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, jossa on huomioitu erityisesti NOVA2-hankkeen kohderyhmän eli 15-29-vuotiaiden NEET-nuorten tai vähän liikkuvien nuorten näkökulma.
 
Toteutettavaksi valitut kokeiluprojektit:
 
Brahestad Skippers ry: Multigolfrata (1.6.–31.10.2020)
Projektissa rakennetaan multigolfrata Raaheen. MultiGolfPark on innovatiivinen Suomessa kehitetty lähiliikuntakonsepti, joka yhdistää frisbeegolfin, puistogolfin ja futisgolfin sulavasti yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on saada nuoret liikkumaan mielenkiintoisen pelin parissa luonnossa.
 
Muhoksen 4H-yhdistys ry: Liikuta mua (1.9.–31.10.2020)
Projektissa nuorten vaikuttajien ryhmä suunnittelee yhdessä Muhoksen kunnan nuorisotoimen, Muhoksen seurakunnan sekä Muhoksen 4H-yhdistyksen kanssa nuorille suunnattua liikunnallista toimintaa. Tarkoituksena on järjestää syyslomalle 2020 muutamia lajikokeiluja sekä hankkia yhteiseen käyttöön välineitä matalan kynnyksen liikunnan edistämiseksi. Projektissa mukana oleva vaikuttajanuorten ryhmä on aivan uusi toimintamuoto Muhoksella.
 
Saloisten Reipas ry: Mobo-suunnistuksen kehittäminen (1.6.2020–28.2.2021)
Saloisten Reipas luo kaksi karttapohjaa Raahen alueesta MOBO-mobiilisovellukseen. Mobiilisuunnistus on aivan uutta toimintaa Raahen alueella. Mobiilisuunnistuksen avulla pyritään löytämään uusia kohderyhmiä suunnistusharrastuksen pariin ja aktivoida myös nuoria liikkumaan.
 
Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry: Iloa liikkumiseen! (1.9.2020–28.2.2021)
Projektissa toteutetaan alle 30-vuotiaille kehitysvammaisille suunnattua liikuntaa Kontinkankaan toimintakeskuksen sisä- ja ulkotiloissa: ohjattua liikuntaa, jonka tavoitteena on sytyttää liikunnan ilo kävijöissä ja ohjata osallistujia omatoimiseen liikkumiseen. Toimintaan sisältyy, että jatkoharrastusmahdollisuudet kartoitetaan jokaiselle osallistujalle toiminnan aikana.
 
Oulun kiipeilyseura -91 ry: Kiipeilyä kaikille nuorille (1.8.–31.12.2020)
Projekti tuo yhteen lajista kiinnostuneet aloittelijat sekä jo pidempään lajia harrastaneet. Nuorille järjestetään viikoittainen omatoimiryhmä, jonka apuna toimivat kiipeilyseuran ohjaajat sekä valmentajat. Nuorille tarjotaan mahdollisimman matala kynnys aloittaa laji ja liittyä mukaan kiipeilyporukkaan ja löytää sitä kautta uusia kavereita sekä mielekästä tekemistä. Projektin myötä nuoret saavat ohjausta kehittymisessä kiipeilijänä sekä mahdollisuuden osallistua erilaisille kiipeilykursseille ja täten kartuttaa tietämystään ja osaamistaan kiipeilyn eri osa-alueilla.
 
Auta Lasta ry: Höntsäillään porukalla (1.6.2020–28.2.2021)
Projektissa järjestetään hyvinvointia tukevia työpajoja, matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja eri lajeihin tutustumismahdollisuuksia etäyhteyksillä ja livetapaamisina lastensuojelun piirissä (avo-, sijais- ja jälkihuolto) oleville/olleille noin 15–29-vuotiaille nuorille Oulun, Muhoksen ja Iin alueella. Yhdessä työskentelemällä kannustetaan hyvinvointia tukevien muutosten tekemiseen, liikunnan lisäämiseen elämässä ja madalletaan kynnystä kokeilla eri lajeja ja jatkaa harrastusta myöhemmin. Projektissa tarjottava matalan kynnyksen toiminta tukee nuorten sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia, ehkäisee yksinäisyyden kokemuksia sekä tarjoaa mielekästä tekemistä, uusia elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia.
 
Oulun Rullalautailijat ry: Rajakylän skeittipuisto (1.6.–31.10.2020)
Tavoitteena on luoda Rajakylän Talvikkipuistoon uusi kestävä skeittipuisto. Lähiskeittiparkki kannustaa lisää uusia harrastajia lajin pariin sekä varmistaa lajia jo harrastavien harjoittelumahdollisuudet. Tavoitteena on myös opettaa nuoremmille itse tekemisen estetiikkaa ja skeittiparkin rakentamistaitoja työpajaperiaatteella. Projekti etenee vaiheittain kohti skeittipuistokokonaisuutta. Projektin työpajoissa rakennetaan Rajakylän Talvikkipuistoon skeittaukseen soveltuvia ramppeja ym. obstaakkeleja. Ramppien valmistuttua skeittipuistolla järjestetään skeittikoulua uusien harrastajien motivoimiseksi.
 
SPR Oulun osasto: Dance Club (1.6.2020–28.2.2021)
Projektin tavoitteena on nuorten naisten kaksisuuntaisen ja vuorovaikutteisen kotoutumisen vahvistaminen tanssin keinoin ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten nuorten naisten osallisuuden edistäminen. Lisäksi tuetaan nuorten ja syrjinnän vaarassa olevien naisten voimaantumista tanssitoiminnan avulla sekä kehitetään ja edistetään saavutettavaa ja inklusiivista harrastustoimintaa. Dance Club -projektin kohderyhmä on syrjinnän vaarassa olevat nuoret aikuiset naiset, erityisesti maahanmuuttajataustaiset, opiskelijat ja työttömät (15–30-vuotiaat).
 
Toteutukseen valituista projekteista viestitään kesän ja syksyn aikana NOVA2-hankkeen sosiaalisen median kanavissa.

 

Liikuttaako? -ideakilpailu oli jatkoa vuonna 2019 järjestetyille Lähetään liikkeelle! -ideakilpailuille, joiden kautta toteutettiin kokeiluprojekteja Oulussa, Iissä ja Muhoksella.