Tukea seuroille nuorten harrasteliikuntamahdollisuuksien kehittämiseen

17.4.2020

Onko nuorten harrasteliikunta keskeinen osa seurasi toimintaa ja arvomaailmaa? Pohditko kenties, miten ”yli-ikäisille junioreille” voisi tarjota harrasteliikuntamahdollisuuksia tai saada vähän liikkuvia nuoria ja uusia kohderyhmiä mukaan toimintaan? NOVA2-hanke on käynnistämässä seurakohtaisen kehittämistoiminnan, jossa autamme seuroja nuorille ja nuorille aikuisille suunnatun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittämisessä seuran tarpeiden mukaisesti.

NOVA2-hanke tarjoaa seuroille ja yhdistyksille tukea nuorten harrasteliikunnan kehittämisessä esimerkiksi etsimällä yhdessä ratkaisuja nuorten näköisen toiminnan kehittämiseen, uusien kohderyhmien tavoittamiseen tai nuorten saamiseksi mukaan seuratoimintaan. Toimintamallina on maksuton mentorointi sekä tarvittaessa nuorten parissa toimivien ohjaajien osaamisen lisääminen täsmäkoulutusten kautta. Lähtökohtana on aina seuran tilanne ja toiveet kehittämistyölle, joten hankkeen kautta tuleva tuki on muokattavissa seuran tarpeisiin sopivaksi. 

Kehittämisprosessi voi edetä esimerkiksi seuraavasti:

  • Aloitustapaaminen (1-2 h), jossa kartoitetaan seuran lähtötilannetta ja tarpeita nuorten harrasteliikunnan kehittämisen osalta sekä ideoidaan toimintaa. Aloitustapaaminen voidaan toteuttaa osana seuran johtokunnan kokousta tai erillisenä työpajana, tarvittaessa yhdessä PoPLin toimialakehittäjien kanssa.
  • Tapaaminen nuorten parissa toimivien ohjaajien ja/ tai seurassa toimivien nuorten kanssa (2 h). Tarkoituksena ei ole kuormittaa johtokuntaa vaan löytää seurasta kiinnostuneet toteuttajat kehittämistyölle ja saada mahdollisuuksien mukaan nuoria mukaan toimintaan. 
  • Toiminnan kehittäminen valitun kehittämiskohteen mukaisesti (2-4 h). Yhteinen kehittäminen voi olla esimerkiksi sparrausta toiminnan suunnitteluun, yhteistyökumppaneiden etsintää tai ohjaajien osaamisen kehittämistä (esimerkiksi matalan kynnyksen liikunnan ohjaaminen, lajien soveltaminen, nuorten tavoittaminen ja motivointi). 
  • Toiminnan kokeileminen seuran toteuttamana, esimerkiksi osana seuran omaa liikuntatoimintaa tai lajikokeiluna NOVA2-hankkeen kohderyhmälle.
  • Loppukeskustelu (1 h) toiminnan jatkotyöstämiseksi. 

Seurojen ja yhdistysten on mahdollista saada myös rahallista tukea nuorille kohdennettuun matalan kynnyksen liikuntatoimintaan parhaillaan käynnissä olevan Liikuttaako? -ideakilpailun kautta. NOVA2-hankkeen ideakilpailussa haetaan ideoita ja uudenlaisia ratkaisuja 15-29-vuotialle nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi Raahessa, Oulussa, Iissä, Muhoksella tai Pudasjärvellä. Kilpailun kautta voi saada rahoitusta esimerkiksi ohjatun liikuntatoiminnan, liikuntatapahtumien tai nuorten oman liikunnallisen toiminnan järjestämiseen. Tukea on jaossa jopa 3 000 euroa kokeiluprojektia kohden. Projektiehdotuksia voi jättää kilpailuun 30.4. saakka.

Nyt kannattaakin suunnata katse tulevaan ja lähteä yhdessä kehittämään toimintaa nuorten liikuttamiseksi ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi!

 

Lisätietoja:

Tanja Löytynoja, tanja.loytynoja@popli.fi, p. 050 356 5144

 

-