Nuorille hyvinvointia vaikuttavalla liikuntatoiminnalla

16.4.2020

NOVA2-hankkeen kevään 2020 kuntafoorumin teemana on liikuntatoiminnan vaikuttavuus ja tasavertaisten liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen nuorille. Tilaisuus järjestetään poikkeustilanteen vuoksi Teams-etäyhteydellä 14.5. klo 12-15. Kuntafoorumi toteutetaan yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa.

Kuntafoorumissa pohditaan, miten nuorten hyvinvointia voidaan lisätä matalan kynnyksen liikuntatoiminnalla ja saada liikkuminen pysyvämmin mukaan myös nuorten palveluihin. Tilaisuudessa kuullaan liikkumisen vaikutuksista nuorten hyvinvointiin sekä nuorten ja ohjaajien kokemuksia työpajoilla tapahtuvasta liikuntatoiminnasta ja sen kehittämisestä. Muhoksella toteutettu Kuntosalistartti-kokeiluprojekti tarjoaa hyvän esimerkin nuorten innostamisesta liikkumisen pariin eri toimijoiden yhteistyönä. Webinaarin aikana vetreytetään myös ajatuksia liikunnallisella ja luovalla toiminnalla. Lisäksi käydään keskustelua hyvien käytäntöjen viemisestä osaksi toiminnan rakenteita. 

Tilaisuus on suunnattu NOVA2-hankkeeseen osallistuvien kuntien toimijoille. Erityisesti toivomme mukaan työpajojen henkilöstöä, etsiviä nuorisotyöntekijöitä, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstöä sekä näiden toimialojen parissa johtavassa asemassa tai päättäjinä toimivia henkilöitä. Koska nuorten osallisuus toiminnan kehittämisessä on keskeistä, myös nuoret ovat tervetulleita osallistumaan.

Ohjelma: http://www.popli.fi/nova2/kuntafoorumit/

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 11.5. mennessä: https://bit.ly/nuorille_hyvinvointia