Harjoittelusta liikuntaosaamista työelämään

16.1.2020

Sosionomiopiskelija Tommi Juka suoritti opintojensa viimeisen ammattiharjoittelun PoPLilla. Osana harjoitteluaan hän keräsi NOVA2-hankkeelle haastattelujen avulla nuorten kokemuksia työpajojen liikuntatoiminnasta ja liikunnan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin.

Juka haastatteli marras-joulukuun aikana yhteensä 21 Oulun seudun työpajoilla asiakkaana olevaa nuorta. Hän sanoo nuorten tuoneen haastatteluissa esiin varsinkin sitä, kuinka liikkeessä oleminen tuo arkeen lisää energiaa.
”Päällimmäisenä jäi mieleen liikunnan tärkeys etenkin sellaisille nuorille, joilla on ongelmia arkirytmin kanssa. Jos ei liiku eikä nuku, siitä syntyy äkkiä oravanpyörä”, Juka toteaa.
Juka kertoo nuorten suhtautuneen haastatteluihin äärimmäisen positiivisesti ja avoimesti. Hän koki saaneensa keskusteluista nuorten kanssa paljon myös ohjaustyön näkökulmasta.
”Yhdenvertainen kohtaaminen nuoren kanssa on tärkeää, kuitenkin ammatillisuuden säilyttäen”, hän pohtii.
Haastatteluiden tulokset kootaan yhteen keväällä ilmestyvässä artikkelissa. Tuloksia voidaan hyödyntää työpajojen liikuntatoiminnan kehittämisessä.
Liikunta ohjaajan työkaluna
Haastatteluiden ohella Juka suunnitteli liikunnan puheeksi ottamisen kortteja yhdessä NOVA2-hankkeen projektiryhmän ja nuorten parissa työskentelevien ohjaajien kanssa. Korteista tulee ohjaajille työkalu, jonka avulla he voivat yhdessä nuoren kanssa pohtia liikkumista ja arjen aktiivisuutta.
Korttien suunnittelussa Juka on pystynyt peilaamaan aiempaa työkokemustaan lastensuojelun puolelta.
”Lähdin ideoimaan kortteja ammatillisesta näkökulmasta, miettien miten voisin hyödyntää niitä tulevaisuudessa myös omassa työssäni”, hän sanoo.
Juka aikoo ottaa liikunnan vahvemmin osaksi ammatti-identiteettiään jatkossakin.
”Sosionomin opinnoissa ei ole juuri lainkaan käsitelty liikuntaa tai fyysisen aktiivisuuden merkitystä. Opinnoissa olisi kuitenkin hyvä nostaa esiin varsinkin nuorten liikkuminen, koska sillä on niin valtava merkitys hyvinvoinnin kannalta.”
Liikunnan puheeksi ottamisen kortit tullaankin esittelemään myös sosionomiopiskelijoille ja samalla herättelemään tulevia nuorten ohjaajia pohtimaan liikunnan merkitystä nuorten hyvinvoinnille.