Seikkailusta voimavaroja arkeen

7.10.2019

Seikkailukasvatus tarjoaa kokemuksia ja seikkailullisia aktiviteetteja turvallisessa ja tavoitteellisessa ohjauksessa. NOVA2-hankkeen syventävien teemakoulutusten ensimmäisessä osassa kuultiin seikkailukasvatuksen menetelmien hyödyntämisestä nuorten ohjauksessa.

Seikkailu on jotain uutta, kutkuttavaa ja ehkä odottamatontakin. Se voi olla luonnossa liikkumista, irtiottoa arjesta tai uusia kokemuksia.
 
Seikkailukasvatuksessa hyödynnetään seikkailullisia elementtejä osana kasvatus- ja kuntoutustoimintaa. Kiipeilyn ja melonnan kaltaisten lajien lisäksi seikkailua voidaan löytää pienistä, arkisistakin asioista.
 
Seikkailukasvatus nuorten ohjauksessa -koulutuksen syyskuun lopussa Oulussa vetänyt Elina Heikkilä KOTA ry:sta painotti etenkin kasvatusnäkökulmaa, sillä itse toiminnan lisäksi seikkailukasvatukseen sisältyy selkeä pedagoginen tavoite.
 
”Termiä tärkeämpää on kuitenkin, että saa nuoria ulos ja liikkeelle sekä omaan ohjaustyöhön ideoita”, Heikkilä totesi.
 
KOTA ry edistää seikkailukasvatuksen menetelmin lasten, nuorten ja kuntoutujien arjen hallintaa. Yhdistys on toiminut seikkailukasvatuksen parissa jo 1990-luvun alusta asti, ja Heikkilä lähestyi koulutuksessa aihetta käytännönläheisesti, toiminnasta saatujen kokemusten pohjalta.
 
Turvallisuus tärkeintä
 
Suomalaisen seikkailukasvatuksen tunnuspiirteet ja arvot voi ajatella puun muotoon, jossa rungon muodostavat turvallisuus, ammatillisuus ja tavoitteellisuus.
 
Keskeistä toiminnassa on sekä fyysinen että psyykkinen turvallisuus. Psyykkistä turvallisuutta edistää turvallinen ryhmä ja mahdollisuus toimia omalla tasolla.
 
”Etenkin kuntouttavassa toiminnassa yllätyksellisyys on syytä pitää minimissä. Turvallinen tilanne luodaan pohjustuksen myötä”, Heikkilä kertoi.
 
Esimerkiksi retkelle lähtemisen kynnystä voi laskea käymällä asiakkaan kanssa huolellisesti läpi etukäteen mihin ollaan menossa ja mitä siellä tehdään. Trangian käyttöä ja nuotion tekemistä voi harjoitella jo ennen varsinaista retkelle lähtöä.
 
Heikkilä korosti toiminnan prosessimaisuutta ja nuorten osallistamista suunnitteluun.
 
”Kannustan yhdessä tekemiseen. Lisäksi on hyvä tunnistaa, mikä on tekemisen ja toimimisen taso. Jopa tulitikut voivat olla jollekin vieras asia”, hän hoksautti.
 
Konkreettisia onnistumisia
 
Seikkailukasvatus mahdollistaa uusien toimintatapojen oppimisen konkreettisia asioita tekemällä. Onnistumiset vahvistavat nuorten myönteistä käsitystä itsestään, mutta epäonnistumistenkin kautta voi oppia vastoinkäymisiin varautumista.
 
Seikkailukasvatuksen menetelmien avulla voidaan myös vahvistaa yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuun ottamista ja identiteetin rakentumista.
 
Heikkilä totesi, että toiminnallinen työote voi vaatia työyhteisössä perustelua, vaikka esimerkiksi metsäretkellä nuori saattaa avautua enemmän kuin monella muulla tapaamiskerralla. Toiminnan kautta voi löytyä motivaatiota muutokseen tai omien vahvuuksien hyödyntämiseen.
 
”Merkityksellisyys ja tekeminen vahvistavat nuorta. Sillä on merkitystä”, hän summasi.
 
Seikkailukasvatus on kokemuksellisen oppimisen prosessi, jossa toiminta ja sen reflektoiminen mahdollistavat uuden ajattelu- ja toimintatavan sekä yksilön muutoksen katselevasta ja kokevasta objektista aktiiviseksi ja voimaantuneeksi subjektiksi.
 
Kota ry.n verkkosivut: www.kota.fi
Lisää tietoa seikkailukasvatuksesta: www.seikkailukasvatus.fi
 
 
NOVA2-hankkeen tulevat syventävät teemakoulutukset:
  • Ma 28.10. klo 8.30-11.30 Liikunta ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (ilmoittautuminen 17.10. mennessä)
  • Ti 26.11. klo 8.30-11.30 Nuorten motivointi liikunnan lisäämiseen (ilmoittautuminen 15.11. mennessä)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksiin löytyy täältä.