NOVA2-hankkeen ideakilpailusta rahoitusta Ouluun ja Iihin

27.5.2019

Lähetään liikkeelle! -ideakilpailun kautta rahoitetaan kahta kokeiluprojektia Oulussa ja Iissä. Tavoitteena on lisätä nuorten mahdollisuuksia liikkua arjessa ja harrastaa liikuntaa höntsäillen ja helposti.

NOVA2-hankkeen järjestämässä ideakilpailussa etsittiin uudenlaisia ratkaisuja 15-29-vuotiaille nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi Oulussa, Raahessa, Iissä, Muhoksella tai Pudasjärvellä. Kilpailun raati valitsi toteutukseen Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistyksen NOVA2 goes Puokkari -tapahtumakokonaisuuden sekä Iin Hevosharrastajien Hourootin turnajaiset. Molemmat yhdistykset saivat 3000 euroa ostopalvelurahaa projektin toteutukseen.

Oulun Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistys järjestää projektirahoituksella hauskaa hengailuliikuntaa luovalla otteella. Kokeiluprojektissa hyödynnetään lähimetsää, johon järjestetään toiminnallisia pisteitä. Toimintaa on ollut ideoimassa nuorista koostuva neuvonantajatiimi. Asukasyhdistys järjestää kesä-syyskuun välisenä aikana yhteensä kuusi nuorille suunnattua tapahtumakokonaisuutta. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan matalan kynnyksen periaatteella soveltaa myös muualla.

Iin Hevosharrastajien Hourootin turnajaiset tutustuttaa nuoria muun muassa hevosharrastukseen ja jousiammuntaan. Turnajaisista suunnitellaan vuosittain toistuvaa tapahtumaa, jossa nuoret voivat tutustua matalalla kynnyksellä hauskoihin ja innostaviin aktiviteetteihin. Tapahtuma toteutetaan lokakuussa yhteistyössä Ii-instituutin ja Iipajan kanssa.

Toteutettavista kokeiluprojekteista päätti ideakilpailun raati, jossa oli edustus hankekunnista, Oulun nuorisovaltuusto ONEsta sekä hankkeen toteuttajatahoista Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:stä ja ODL Liikuntaklinikalta. Raati painotti valinnoissa etenkin vähän liikkuvien nuorten huomioimista toiminnassa, yhteistyökumppaneiden mukanaoloa sekä nuorten osallisuutta projektin suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa.

Ideakilpailuun tuli kaikkiaan viisi ehdotusta Oulusta ja Iistä. Toteutukseen valituista projekteista viestitään kesän ja syksyn aikana NOVA2-hankkeen sosiaalisen median kanavissa.

Haussa ideoita Raahesta, Muhokselta ja Pudasjärveltä

NOVA2-hanke käynnistää kesäkuun alussa ideakilpailun toisen kierroksen, joka kohdentuu Raaheen, Muhokselle ja Pudasjärvelle. Kullekin paikkakunnalle on jaossa 3000 euroa ostopalvelurahaa.

Kilpailun kautta haetaan uudenlaisia avauksia ja kaikille avointa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, jossa on huomioitu erityisesti NOVA2-hankkeen kohderyhmän eli 15-29-vuotiaiden, vähän liikkuvien nuorten näkökulma.

Ideakilpailuun voivat jättää projektiehdotuksensa yhdistys- ja kuntatoimijoista muodostetut tiimit, joihin kuuluu vähintään kolme henkilöä. Ehdotuksen jättäjän tulee olla 3. sektorin toimija. Yhdistysten välinen yhteistyö ja kunnan osallistuminen projektin suunnitteluun ja toteutukseen katsotaan eduksi.

Kilpailun toisen kierroksen tarkemmat ohjeet ja aikataulut julkaistaan kesäkuun alussa.