Koulutuksesta työkaluja kokemusliikunnan ohjaamiseen

22.5.2019

NOVA2-hanke on järjestänyt kevään aikana kokemusliikunnan koulutusta työpajaohjaajille ja etsiville nuorisotyöntekijöille. Koulutus on antanut osallistujille rohkeutta ohjata liikuntaa ja heittäytyä itsekin mukaan.

NOVA2-hankkeen kokemusliikunnan koulutuksissa on yhdessä työpajaohjaajien ja etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa pohdittu, miten motivoida nuoria liikkeelle ja kuinka liikuntaa voisi hyödyntää osana omaa ohjaustyötä.
 
Muhoksella toimivan Valmennuspaja Mahiksen työhönvalmentaja Jarkko Lehmikangas kertoo koulutuksen antaneen uusia ideoita ja käytännön työkaluja ohjata matalan kynnyksen liikuntaa.
 
”Koulutuksen aikana opimme, että liikuntavälineitä voi soveltaa monella tavalla, eikä aina tarvitse olla ’oikeita’ liikuntavälineitä. Työyhteisönä mietimme yhdessä asioita ja koulutuksen aikana teimme nuorten kanssa liikuntakalenterin.”
 
Mahiksella liikunta oli osa viikko-ohjelmaa aiemminkin, mutta koulutuksen jälkeen matalan kynnyksen liikunta on otettu vahvemmin mukaan toimintaan. Lehmikangas sanoo nuorten suhtautuneen avoimin mielin ja positiivisesti kokemusliikuntaan.
 
”Monella nuorella on huonoja kokemuksia koululiikunnasta ja se vaikuttaa suhtautumiseen liikkumiseen. Koulutus vahvisti omaa ajatusta, että liikkumisen ei tarvitse olla niin kilpailullista, eikä liikunnalla mitata paremmuutta. Jokainen saa olla omana itsenään mukana”, hän toteaa.
 
Koko Mahiksen ohjaajaporukka sai koulutuksesta rohkeutta toteuttaa ja kokeilla kokemusliikuntaa sekä heittäytyä itse mukaan omalla persoonallaan. Yksi oivallus oli, että liikunnan ohjaamiseen ei tarvitse olla urheilutaustaa.
 
”Alkuun kannattaa laskea omaa rimaa ohjaukseen, koska ei tarvitse olla ammattilainen. Rennolla asenteella”, hän vinkkaa muille nuorten parissa työskenteleville.
 
Kiinnostaako kokemusliikunnan ohjaaminen?
 
Kevään ja alkusyksyn aikana toteutetaan seura- ja yhdistystoimijoille suunnattu kaksiosainen kokemusliikunnan koulutus. NOVA2-hanke järjestää ensimmäinen osan Oulussa 27.5. ja 3.6., ja siinä tutustutaan kokemusliikunnan lähtökohtiin, lajien soveltamiseen ja kokemusliikunnan ohjaamiseen osallistujan oman lajin näkökulmasta.
 
Koulutuksen toisesta osasta vastaa Höntsä-hanke ja se järjestetään 28.8. ja 30.8. Oulussa. Koulutuksessa perehdytään toiminnallisiin menetelmiin ohjata nuorille matalan kynnyksen liikunnallista ja luovaa toimintaa yhdistettynä elämänhallintataitojen oppimiseen. Lue lisää koulutuksesta täältä.
 
Koulutusten suunnittelussa on hyödynnetty nuorten ja liikunnan parissa työskenteleville sekä yhdistystoimijoille suunnattuja osaamistarvekyselyjä. Lue lisää kyselyiden tuloksista täältä.