Osaamistarpeet kokemusliikunnan koulutuksen pohjana

21.5.2019

NOVA2-hankeessa on koulutettu kevään 2019 aikana työpajaohjaajia ja etsiviä nuorisotyöntekijöitä kokemusliikunnan osaajiksi Oulussa, Raahessa, Iissä, Pudasjärvellä ja Muhoksella. Koulutuksen suunnittelun pohjana käytettiin vuoden vaihteessa toteutettua osaamistarvekyselyä.

Nuorten parissa työskenteleville suunnatun osaamistarvekyselyn avulla kartoitettiin hankekunnissa nykyisin toteutettavaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, ohjaajien ja etsivien osaamistarpeita sekä sopivaa toteutusmuotoa kokemusliikunnan koulutukselle.

Kyselyyn vastasi yhteensä 33 henkilöä Oulusta, Iistä, Muhokselta, Raahesta ja Pudasjärveltä. Hieman yli puolet vastaajista kertoi työpajatoimintaan tai etsivään nuorisotyöhön sisältyvän säännöllistä liikuntatoimintaa 1–2 tuntia viikossa. Muut vastaajat kertoivat liikuntatoiminnan olevan satunnaista tai se ei sisälly lainkaan toimintaan. Yksi toimija kertoi liikuntatoimintaa olevan 5 tuntia tai enemmän viikossa.

Vastaajista 87 % kertoi liikuntatoiminnan olevan oman henkilöstön ohjaamaa ryhmätoimintaa. Nuorille on järjestetty myös muun muassa lajikokeiluja (30 % vastaajista), mahdollisuuksia omatoimiseen harrastamiseen esimerkiksi kuntosalilla (27 %) sekä yksilöohjausta (20 %).

Lähes puolet vastaajista koki tarvitsevansa lisäosaamista nuorten motivoimisessa elämäntapamuutokseen ja liikuntaan. Myös kokemusliikunnan ohjaamiseen (39 %), luontoliikuntaan ja seikkailukasvatukseen (36 %), eläinavusteiseen toimintaan (33 %) sekä liikuntaan ja psyykkiseen hyvinvointiin (33 %) kaivattiin lisää taitoja.

Kokemusliikuntaa myös seuroille ja yhdistyksille
 
Vastaava osaamistarvekysely toteutettiin myös urheiluseuroille, yhdistyksille ja kansalaisopistoille. Tähän kyselyyn vastasi yhteensä 55 henkilöä Oulusta, Raahesta, Iistä, Pudasjärveltä ja Muhokselta.
 
62 prosenttia vastaajista kertoi seuran tai yhdistyksen jo järjestävän matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Toiminta oli yleisimmin nuorille kohdennettuja liikuntaryhmiä (62 % vastaajista), tapahtumia (43 %), kaikille avoimia liikuntaryhmiä (43 %) tai lajikokeiluja (39 %).
 
Urheiluseurojen ja yhdistysten edustajat kaipasivat lisäosaamista erityisesti nuorten tavoittamiseen (40 %), kokemusliikunnan ohjaamiseen (36 %) ja kokemusliikunnan perusteisiin (33 %) liittyen. Myös nuorten osallistaminen seuratoimintaan (33 %), nuorten motivointi elämäntapamuutokseen ja liikuntaan (31 %) sekä lajien ja välineiden soveltamiseen (27 %) toivottiin lisää keinoja.
 
Kyselyn tulosten pohjalta toteutetaan seura- ja yhdistystoimijoille suunnattu kaksiosainen kokemusliikunnan koulutus touko- ja elokuussa. NOVA2-hankkeen toteuttama ensimmäinen osa järjestetään Oulussa 27.5. ja 3.6., ja siinä tutustutaan kokemusliikunnan lähtökohtiin, lajien soveltamiseen ja kokemusliikunnan ohjaamiseen osallistujan oman lajin näkökulmasta.
 
Koulutuksen toisesta osasta vastaa Höntsä-hanke, ja se järjestetään 28.8. ja 30.8. Oulussa. Koulutuksessa perehdytään toiminnallisiin menetelmiin ohjata nuorille matalan kynnyksen liikunnallista ja luovaa toimintaa yhdistettynä elämänhallintataitojen oppimiseen. Lue lisää koulutuksesta täältä.