Luonto liikuttaa nuoria

13.3.2019

NOVA2-hankkeessa kartoitettiin syksyn ja talven aikana nuorten toiveita matalan kynnyksen liikunnan suhteen. Luonnossa liikkuminen ja kävely olivat suosituimpia liikkumisen muotoja. Useimmat liikkuvat mieluiten kaverin kanssa tai yksin.

NOVA2-hankkeessa toteutetaan yhdessä kuntien ja seurojen kanssa nuorten näköistä ja heidän toiveistaan lähtöisin olevaa liikuntatoimintaa, ja sen vuoksi päätimme kysyä nuorilta, miten ja missä he haluavat liikkua. Nuorille suunnattu kartoitus toteutettiin kuvakyselynä mobiilisovelluksen avulla. Kartoitukseen vastasi yhteensä 153 alle 29-vuotiasta työpajojen tai etsivien nuorisotyöntekijöiden asiakasta Oulusta, Iistä, Muhokselta, Raahesta ja Pudasjärveltä.

Kartoituksen perusteella luonto nousi esiin nuorille mieluisimpana liikkumisympäristönä. Kolme neljästä vastaajasta kertoi tykkäävänsä luonnossa liikkumisesta. Hieman alle puolet liikkuu mielellään ulkokentillä ja puistoissa, liikuntasalissa ja kuntosalilla noin kolmannes.

Ohjattu tai ryhmäliikunta kiinnosti kolmasosaa vastaajista. Valtaosa haluaa liikkua yksin tai kaverin kanssa. Tästä syystä olisi tärkeää löytää nuorille liikuntakavereita tai rinnalla kulkijoita, joiden kanssa liikkumiseen lähtemisen kynnys madaltuisi, etenkin jos ryhmäliikunta ei tunnu omalta. NOVA2-hankkeen yksi toimenpide onkin nuoriin kohdentuvan liikuntakummi-toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen kuntiin.

Kävely ja virtuaalipelit kiinnostavat

Yksittäisistä liikuntamuodoista nousivat esiin kävely, keilaus ja retkeily. Peleistä suosituin oli tennis tai sulkapallo, jota ilmoitti haluavansa pelata noin puolet vastaajista. Myös minigolfin ja frisbeegolfin pelaaminen kiinnosti noin kolmasosaa nuorista.

Virtuaalipelejä haluaisi kokeilla kaikkiaan 90 vastaajaa. Noin puolet vastaajista haluaisi testata jousiammuntaa tai kamppailu- ja itsepuolustuslajeja.

Kartoituksen tuloksia hyödynnetään nuorten parissa toimiville järjestettävissä kokemusliikunnan ohjaajakoulutuksissa ja työpajoilla toteutettavien liikuntakalentereiden suunnittelussa. Syksyllä tullaan järjestämään myös lajikokeiluja yhteistyössä urheiluseurojen kanssa.