NOVA2 sai nuorten suunnitteleman ilmeen!

30.11.2018

Oulun kaupungin viestintäpajan nuoret suunnittelivat NOVA2-hankkeelle uuden tunnuksen. Logo viestii liikunnan iloa ja hauskuutta!

Hankkeessa tehdään muutenkin yhteistyötä eri kuntien työpajojen kanssa. Nuorten liikuntatoiveita on kartoitettu syksyn aikana kuvapohjaisella mobiilikyselyllä. Ohjaajien osaamistarpeita tullaan myös kartoittamaan kyselyn avulla ja vastauksia hyödynnetään kokemusliikunnan koulutuspaketin suunnittelussa. Ensimmäiset koulutukset alkavat ensi vuoden alussa.