Osallisuutta kokemusliikunnasta (Raahe)

 Startteja matalan kynnyksen liikuntatoimintaan

 

Miten voisimme kehittää urheiluseurojen, yhdistysten, kuntien ja yhteisöjen matalan kynnyksen liikuntatoimintaa? 

Kuinka tarjota nuorille mahdollisuuksia liikkua höntsäillen, nuorten omista tarpeista lähtien ja ilman sitoutumispakkoa? 

Onko sinulla idea tai toimintamalli, kuinka lisätä nuorten osallisuutta ja liikettä arkeen?

 

Kokemusliikunta on matalan kynnyksen liikuntaa, jossa suorituskeskeisyyden sijaan lähdetään yksilön kiinnostuksesta ja tarpeista sekä onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä tuottavasta mukavasta tekemisestä. Kokemusliikunnan kautta voidaan tavoittaa etenkin niitä nuoria ja aikuisia, jotka jäävät tavanomaisen urheilu- ja harrastustoiminnan ulkopuolelle.

Tervetuloa osallistumaan työpajoihin, joissa tutustutaan kokemusliikuntaan, kuullaan käytännön esimerkkejä ja ideoidaan matalan kynnyksen liikuntatoimintaa Raahen seudulla. Kahden työpajan aikana on mahdollista saada sparrausta myös omaan toimintaan ja työstää ideoista käytännön kokeiluihin tähtääviä projektisuunnitelmia.

Työpajat ovat avoimia kaikille matalan kynnyksen liikuntatoiminnasta kiinnostuneille. Erityisesti mukaan toivotaan seurojen ja yhdistysten väkeä sekä kuntatoimijoita. Voit osallistua halutessasi vain toiseen työpajoista, mutta parhaiten saat hyödyn irti osallistumalla molempiin työpajoihin.

Työpajat toteuttaa NOVA-hanke yhteistyössä Raahen kaupungin Hanketoiminnan ja kehittämisen yksikön ja Liikuntatoimen kanssa.

 

Tervetuloa ideoimaan ja kehittämään matalan kynnyksen liikuntatoimintaa!

 

Ilmoittautuminen työpajoihin. Ilmoittauduthan viimeistään viikkoa ennen työpajaa.

 

 

 

Ohjelma

Työpaja I: Osallisuutta kokemusliikunnasta

Maanantai 15.1.2018 klo 17.30-20.00. Café Kampus, Rantakatu 7A, Raahe.

Työpajassa tutustutaan kokemusliikuntaan ja eri toimijoihin sekä kuullaan inspiroivia puheenvuoroja osallisuudesta ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnasta.

Mikä kokemusliikunta? Kouluttaja Mirija Holma, OSAO/ Virpiniemen liikuntaopisto.

Case: Lähirähinä. Koordinaattori Timo Perälä, JS Hercules. 

- Kokemusliikunnan mahdollisuudet: työpajatyöskentely ja yhteenveto. 

Kahvitarjoilu.

 

Työpaja II: Kokemusliikunnan ideoista käytännön kokeiluihin

Tiistai 30.1.2018 klo 17.30-20.30. Café Kampus, Rantakatu 7A, Raahe.

Työpajassa tarkastellaan matalan kynnyksen liikuntatoiminnan tilannetta ja yhteistyötä Raahen seudulla sekä kuullaan esimerkkejä NOVA-hankkeessa tehdyistä kokemusliikunnan pilotoinneista. Lisäksi työstetään osallistujien omia matalan kynnyksen toimintaan liittyviä ideoita projektisuunnitelmiksi ja käydään läpi kokeiluprojektien rahoitusmahdollisuuksia. 

- Matalan kynnyksen liikuntatoiminta Raahessa. Liikuntapalvelupäällikkö Aki Huhtala, Raahen kaupunki.

- Case: Kokemusliikunnan pilotointi Raahessa. Asiantuntija Jaana Ukonaho, ODL Liikuntaklinikka/ NOVA-hanke & pilotointiin osallistuneet.

- Rahoitusmahdollisuudet nuorten omille ideoille ja yhteisöille: Nuoriso Leader ja Yhteisö Leader. Kv-koordinaattori Erja Simuna, Nouseva Rannikkoseutu ry.

- Ideoista käytännön kokeiluiksi: työpajatyöskentely. 

Kahvitarjoilu.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanja Löytynoja, NOVA-hanke, p. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi

Johtaja Hannele Meskus, Raahen kaupunki, Hanketoiminta ja kehittäminen, p. 044 439 3300, hannele.meskus(at)raahe.fi