Kysely seuroille ja yhdistyksille matalan kynnyksen liikuntatoiminnasta

27.7.2017

NOVA-hankkeessa kartoitetaan heinä-elokuun aikana kyselyn avulla Pohjois-Pohjanmaalla toimivien urheiluseurojen ja liikuntapalveluja tarjoavien yhdistysten matalan kynnyksen toimintaa, osaamistarpeita, yhteistyötä kuntasektorin kanssa sekä kiinnostusta tarjota työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä parantavia liikuntapalveluja. Kyselyssä selvitetään myös nuorten työllistämistä. Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa nuorille tarjolla olevista palveluista ja kehittämismahdollisuuksista.

Matalan kynnyksen liikuntatoiminnalla tarkoitetaan tässä liikuntapalveluja, lajikokeiluja ja liikunnallista ryhmätoimintaa, jolla pyritään tavoittamaan tavanomaisen urheilu- ja harrastustoiminnan ulkopuolelle jääneitä nuoria. Matalan kynnyksen palveluihin on helppo hakeutua, ne ovat osallistujalle edullisia eikä niihin ole haastavia ennakkoilmoittautumisia tai sitoutumispakkoa. Näiden palvelujen avulla voidaan lisätä syrjäytymisuhkaisten ja huono-osaisten nuorten sosiaalista osallisuutta, toimintakykyä ja hyvinvointia. Seurat ja yhdistykset voivat toimia matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti tai järjestää erikseen kohdennettua matalan kynnyksen toimintaa.

Kysely lähetetään heinäkuun aikana Pohjois-Pohjanmaalla toimiville urheiluseuroille ja liikuntapalveluja tarjoaville yhdistyksille. Pääset kyselyyn myös tästä linkistä. Vastaathan kyselyyn 31.8.2017 mennessä. Kiitos vastauksestasi! Kaikkien vastaajien kesken arvotaan illalliskortti kahdelle (1 hlö + avec) seuraavaan, tammikuussa 2018 järjestettävään Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalaan. 

 

NOVA-hankkeessa selvitetään elo-syyskuun aikana myös kuntasektorin sekä hyvinvointi- ja nuorten palveluja tuottavien kansalaisjärjestöjen tilannetta ja yhteistyömahdollisuuksia. Tuloksista kootaan yhteenvetoraportti, joka julkaistaan syksyllä 2017. 

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tanja Löytynoja, p. 050 356 5144/ seurakehittäjä Marko Keskitalo, p. 050 406 0288.