NOVA-hanke

NOVA  Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla

 

NOVA-hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevista järjestö- ja kuntasektorin tuottamista liikuntapalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Selvitystyön lisäksi hankkeessa yhteissuunnitellaan, testataan ja kehitetään nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa. Hankkeessa järjestetään myös seminaari sekä moniammatillista workshop-toimintaa.

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat 15-29-vuotiaat nuoret Pohjois-Pohjanmaalla. Välillisesti kohderyhmiä ovat myös maakunnan alueella toimivat urheiluseurat, liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset, kunnat ja järjestöt. 

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2017 – 31.3.2018. Hankkeen päätoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/ ODL Liikuntaklinikka. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL.

 

Hankkeen esite (pdf)

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanja Löytynoja, p. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi