Koulutusta

 

Päivähoidon liikunta - Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön, kesto 6 t

Koulutuksessa käsitellään päivähoidon liikuntaa monipuolisesti mm. liikuntasuhteessa lapsen oppimiseen, kehitykseen ja terveyteen. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin perehdytään käytännön työn näkökulmasta ja kunkin päivähoitoyksikön omista muutostarpeista käsin. Koulutusmateriaali sisältää kokonaisuuksia, jotka auttavat liikuntakasvatuksen kehittämistyössä, ja antavat paljon käytännön vinkkejä sekä lasten kanssa toimimiseen että omaan ammatilliseen kehittymiseen.

Liikkujaksi: innosta vähän liikkuvat onnistumaan, kesto 6 t

Jokaisella lapsella on oikeus liikkua iloisena ja onnistumisen riemua tuntien. Riippumatta siitä, onko hän erilainen, tavallinen, liikunnallinen tai kömpelö. Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkujaksi -koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa.

Vekaravipellys, kesto 3 t

Ihan pienimpien liikuttaminen on iso haaste sillä, mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys päivittäisellä liikkumisella on. Koulutuksessa saat tietoa ja käytännön vinkkejä alle 3-vuotiaiden liikunnan toteutukseen.

Liikuntaa pienissä tiloissa, kesto 3 t

Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Koulutuksessa kokeillaan käytännössä miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.

Liikettä pihaleikkeihin, kesto 3 t

Pihaleikit - koulutuksessa palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuu sovitut säännöt, eri-ikäisten yhdessä leikkiminen, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen - tietenkin myös jännitys ja hauskuus. Koulutusmateriaaleista löytyy ohjeita niin ruutuhyppelyyn kuin piilo- ja juoksuleikkeihinkin. Osa leikeistä sopii sellaisenaan koulun pihalle välituntiliikunnaksi.

Esiopetusta liikunnan keinoin 6 t

Onko ryhmässäsi tai luokassasi lapsia, jotka eivät malta pysyä paikoillaan, vaikka haluaisivat oppia? Liikunta on kielen oppimisen väline ja toiminnallinen matematiikka on hauskaa. Koulutuksessa tutustutaan liikunnallisiin tapoihin oppia ja opettaa kognitiivisia taitoja.

Nassikkapaini, kesto 3 t

Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile!

Pallotellen, kesto 6 t

Pallo on välineenä kiehtova ja innostava. Ihan pienimmät lapset haluavat oman pallon, isommat lapset haluavat pelata. Peli-iloon pääsee pelaamalla! Tässä koulutuksessa käytetään paljon erilaisia palloja ja opetellaan pienille lapsille sopivia pelimuunnelmia.

Rytmikkäästi liikkuen, kesto 3 t

Rytmikkäästi liikkuen -koulutuksessa liikutaan ja musisoidaan perussykkeen tahdissa. Liike ja musiikki tukevat toisiaan, kun käytetään kehosoittimia, leikitään palloilla ja lorutellaan. Koulutuksessa käytetään Vauhtivarpaat cd:ltä tuttuja kappaleita ja tehdään rytmikkäitä liikuntaleikkejä ja -harjoitteita, joita on helppo toteuttaa lapsiryhmän kanssa.

Seikkailuliikunta, kesto 6 t

Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Koulutuksen aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.

Sujuvasti suksilla, kesto 3 t

Tiesitkö, että suksilla voi pelata vaikka sählyä, ja että hiihtotaito eri tekniikkoineen kehittyy parhaiten leikin lomassa? Sujuvasti suksilla -koulutuksessa keskustellaan hiihtovarusteista, hiihdon opettamisesta ja hiihtotekniikoiden perusteista. Koulutuksessa hiihdetään itse ja pääroolissa ovat hauskat hiihtoleikit.

Leikitellen luistimilla, kesto 4 t

Luistelemaan oppii leikkimällä. Sovellettuina monet pelit ja leikit sopivat toteutettaviksi sekä jalan että luistimilla - siis koko talven ajan keleistä riippumatta. Koulutuksessa käydyn perustiedon lisäksi koulutusmateriaalissa on runsaasti ideoita luistelukentille ja kaukaloihin.

Temppuillen taitavaksi, kesto 6 t

Temppuilu on hauskaa leikkiä ja kokeillen oppimista. Koulutuksessa tutut telineet ja välineet houkuttelevat näkemään lapsen jatkuvan liikkeellä olon uudella tavalla. Tasapainoiluleikkeihin sopii yhtä hyvin jumppapenkki tai puunrunko, kuperkeikka onnistuu patjalla tai nurmikolla ja erilaisia hyppyjä voi harjoitella millä tahansa pehmeällä alustalla. Koulutuksessa opetellaan mm. kuperkeikassa avustamista ja tarkastellaan liikkumaan oppimista osana kasvua ja kehitystä.

Virikkeitä liikkuviin leikkeihin, kesto 3 t

Mikä tahansa leikki voi muunneltuna olla liikuntaleikki. Koulutuksessa käytetään puolapuita monipuolisesti, herätellään aistit liikkeelle ja kokeillaan erilaisia rentoutustapoja. Tähän koulutukseen tarvitset mukaasi pyykkipoikia ja pussilakanan.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa, kesto 14 t

Koulutuksen runkona toimii inkluusion kirjo, jossa yhteisen katon ja toiminnan alla voi toteuttaa avoimia eli kaikille soveltuvia harjoitteita, sovellettua liikuntaa, rinnakkaisia harjoitteita, käänteistä integraatiota eli vammaisurheilun lajeja kaikille sekä erillistä toimintaa. Koulutuksessa ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä erilaisia leikkejä, harjoitteita ja pelejä. Liikuntaa Kaikille Lapsille hankkeessa kehitetty 2-päiväinen ohjaajakoulutus.

Lastentanssin avaimet, kesto 3 tuntia

Lastentanssissa yhdistyy kaksi lapselle ominaista tapaa toimia: taiteellinen ilmaiseminen ja liikkuminen. Leikkiin, musiikkiin ja mielikuvitukseen perustuvien harjoitusten avulla opitaan rakentamaan ja ohjaamaan lastentanssituokioita, joissa lapset voivat ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin sekä tuntea iloa ilmaisustaan. Koulutus sopii hyvin jokaiselle lapsen ohjaajalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!

Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa, kesto 3 tuntia

Tässä koulutuksessa on lastentanssin peruselementtien lisäksi monipuolisia lastentanssiharjoituksia, jotka ohjaavat improvisaatioon ja koreografiaan. Tämä koulutus sopii hyvin jatkoksi Lasten tanssin avaimet -koulutukselle sekä syvempää osaamista tavoittelevalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!