!NTO-kampanja yläkouluille

 LUKUVUONNA 2018-19 INTONA LIIKKEELLE!

!NTO-kampanjan tarkoituksena on lisätä liikettä yläkoululaisten koulupäivään. Kampanjan toteutukseen pääsevät mukaan niin oppilaat kuin henkilökuntakin. Kampanjaan liittyen koululla toteutetaan neljä teemaltaan erilaista liikkumiseen ja istumisen vähentämiseen kannustavaa jaksoa lukuvuoden aikana. Kampanjamateriaalit tarjoavat virikkeitä ja ideoita jaksojen suunnitteluun.

 

OPPILAIDEN TEHTÄVÄT KAMPANJALUKUVUODEN AIKANA

-      suunnittelevat ja toteuttavat kampanjaviikon ohjelman, jota voidaan toteuttaa välitunneilla ja mahdollisesti oppitunneilla (esim. taukoliikunta)

-      sama oppilasryhmä voi suunnitella koko lukuvuoden 4 teemaviikkoa tai vastuuta suunnittelusta voidaan jakaa eri ryhmille (ja tukena toimiville vastuuopettajille)

 

HENKILÖKUNNAN TEHTÄVÄT KAMPANJALUKUVUODEN AIKANA

-      huomioivat kampanjaviikon teeman oppitunneilla ja hyödyntävät kampanjan tarjoamia vinkkejä ja ideoita liikkeen lisäämiseksi oppitunneille

-      osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oppilaiden tempauksiin ja tapahtumiin

-      oppilaiden suunnittelun tukena on hyvä olla yksi tai useampi vastuuopettaja, joka mahdollistaa oppilaiden ideoiden toteutumisen ja tiedottaa muita opettajia oppilaiden suunnittelemista tapahtumista ja tempauksista 

 

KAMPANJAN TUKIMATERIAALI:

-          - painetut julisteet (2kpl/koulu)

o   muistuttavat oppilaita ja henkilökuntaa kampanjasta ja innostavat osallistumaan

-          - tulostettavat ja täytettävät lukujärjestykset

o   auttavat aikataulun laatimisessa ja tapahtumien sekä tempausten markkinoinnissa

-          - vinkkivideot ja muut ideamateriaalit

o   tarjoavat ideoita kampanjajaksolle ja haastavat kokeilemaan uusia juttuja välitunneilla ja oppitunneilla

o   linkki sähköisiin materiaaleihin jaetaan ilmoittautuneille 3.9.alkaen

           - instagram

o   kampanja löytyy jo instagramista #intonaliikkeelle

 

ILMOITTAUTUMINEN

Kaikki PoPLin toiminta-alueen yläkoulut ovat tervetulleita mukaan kampanjaan! Koulun voi ilmoittaa mukaan täällä.

 

HUOM! Kampanjan suunnitteluun on mahdollista hyödyntää PoPLi ry:n järjestämiä maksullisia Välkkäri- / Järkkää tapahtuma -koulutuksia. Lisäksi henkilökunnalle on mahdollista tilata maksutta kampanjaesittely esimerkiksi opekokoukseen. Esittelyn kesto sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Kampanjan on suunnitellut Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.  Kampanja on osa OKM:n tukemaa ”Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta koulupäiviin” -hanketta.

 

Lisätietoja:

Mari Patanen

mari.patanen@popli.fi

p. 040 720 7960

 

!NTO-kampanjan vuosikello