Lasten Liike iltapäivät

Lasten Liike iltapäivät -kokonaisuuden tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus osallistua maksuttomaan tai hyvin edulliseen liikunnalliseen kerho- tai harrastustoimintaan, jota toteutetaan eri tahojen yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä.

Toiminnan ajoituksella erityisesti iltapäiviin halutaan helpottaa perheiden arkea ja vähentää yksinäisiä iltapäiviä. Lasten Liike iltapäivissä liikunta on väline yhteisöllisyyden ja aktiivisen elämäntavan luomiselle ja vahvistamiselle.

Valtakunnallisen ja vaikuttavan toiminnan syntyminen edellyttää eri tahojen puhaltamista yhteen hiileen. Tarvitaan uudenlaista yhteistyötä, jossa kunnat, paikalliset seurat ja muut yhdistykset, koulut, yritykset ja muut tahot tekevät yhdessä työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lasten Liike iltapäivät kokonaisuutta koordinoi Olympiakomitea yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Kerhojen toiminta rahoitetaan pääosin yritysten tuella. Yrityksistä kerhoja mahdollistavat: Fazer, HK, UPM, OMO ja Reima.

Miten tukea haetaan?

Lasten Liike haku avautuu viikolla 10 ja on auki 31.3.2018 klo 23.59 asti.Tuki haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka löydät www.lastenliikeiltapaiva.fi -sivulta. Liikunnan aluejärjestöt tekevät päätökset tuen saajista viimeistään viikolla 16.

Lasten Liike kerhoja voivat järjestää paikalliset urheiluseurat tai muut yhdistykset tai 3.sektorin toimijat kuten seurakunta. PoPLin toimialueella etusijalla avustusten jaossa ovat hakemukset, joissa kerhotoimintaa järjestetään useamman tahon yhteistyönä. Toimintaa järjestävät tahot saavat taloudellista tukea kerholle ja he sitoutuvat toteuttamaan kerhoja sille määriteltyjen edellytysten puitteissa. Tukea voi saada paitsi uuteen kerhotoimintaan, myös olemassa olevaan toimintaan, jonka laatua halutaan kehittää tuen avulla.

Hakukriteerit

1. Toiminnasta vastuullisen hakijan tulee olla urheiluseura (ry), muu yhdistys (ry) tai muu kolmannen sektorin toimija (esim. seurakunta) tai em. tahot yhdessä.

2. Vastuullinen hakija ei voi olla yritys (oy tms), koulu, kunta, lajiliitto eikä aluejärjestö. Jälkimmäiset tahot voivat kuitenkin olla yhteistyössä suunnittelemassa ja järjestämässä toimintaa.

3. Vastuullisella hakijalle tulee olla y-tunnus ja merkintä ennakkoperintärekisterissä jo tuen hakuvaiheessa.

4. Toiminnan toivotaan sijoittuvan iltapäiviin n. klo 12-16 välille. Perustellusti toiminta voi ajoittua kuitenkin myös koulupäivän sisälle tai aamupäiviin. Toiminta on suunniteltava alustavasti jo hakuvaiheessa.

Lisätietoa tuen hakemisesta ja edellytyksistä löydät alla olevasta liitteestä.