Oppilaalle

 

Järkkää tapahtuma

Saatte kouluunne ja välitunneille uudenlaista sykettä erilaisilla tapahtumilla ja turnauksilla. Millainen tapahtuma tai turnaus sinua kiinnostaa? Norsupallo vai metsäretki? Sen sinä tiedät parhaiten.

Tapahtuman järjestämiseksi tarvitsette koulussa ryhmän innostuneita oppilaita ja aikuisen, joka auttaa teitä käytännön asioiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Yläkoulussa oppilaskunta ja alakoulussa välkkärit voi olla hyvä ryhmä tapahtumien ja turnauksien ideoimiseen ja järjestelyihin. Kaikkien teistä ei tarvitse olla tapahtumien ja turnauksien järjestelyissä kiinni. Osa voi ottaa hoitaakseen tapahtumien markkinoinnin muille oppilaille.

Mitä tasaisemmat taistot välituntiturnauksissa syntyy, sitä mukavampaa on kaikilla osallistujilla. Oppilaiden ikäerojen vaikutuksia turnauksissa pärjäämiseen voidaan tasoitella monella tapaa jo ennen pelien alkua.

Muutamia toteutustapoja esimerkiksi koulunne salibandyturnauksien toteuttamiseen:

  • Järjestäkää turnaus, jossa jokaiseen osallistuvaan joukkueeseen kuuluu kolme pelaajaa. Oppilaiden luokka-asteet yhteenlaskettuna, niiden summa saa olla alakoulussa enintään 10 ja yläkoulussa 24.
  • Joukkueet saa muodostaa vapaasti. Ottelu alkaa siitä tilanteesta, minkä joukkueiden pelaajien luokka-asteiden erotus antaa. Jos joukkueilla on vaihtopelaajia, luokka-asteet lasketaan kolmen korkeimman luokka-asteen pelaajan mukaan.
  • Eri luokkien välisissä otteluissa peli voi lähteä liikkeelle luokka-asteiden erotuksesta nuoremman joukkueen hyväksi. Yhdysluokat huomioidaan nuorempia luokka-asteita vastaan pelatessa korkeimman ja vanhempia alimman luokka-asteen mukaan.
  • Muita koulun oppilaita opitaan tuntemaan, kun sovitaan, että joukkueissa ei saa olla kahta saman luokan pelaajaa. Joukkueiden muodostaminen voi tapahtua esim. niin, että oppilaat ilmoittautuvat yksittäin pelaajiksi turnaukseen ja oppilaskunnan edustajat, välkkärit tai opettajat muodostavat heistä sitten joukkueet.

 

Välkkärit

Välkkärit ovat tavallisia oppilaita koulustasi, niin kuin sinä ja kaverisi. Yhteistä kaikille välkkäreille on se, että he haluavat saada muita koulun oppilaita liikkumaan ja keksiä mukavaa yhteistä tekemistä kaikenikäisille tytöille ja pojille. He kokoavat porukoita pelailemaan ja leikkimään ja tarvittaessa huolehtivat liikuntavälineistä. Monesti välkkärit tunnistaa pihalla esim. huomioliiveistä.

 

Välkkärikoulutus

Välkkäri –toiminta käynnistetään useimmiten koulutuksella, johon koulunne vanhimmat oppilaat voivat osallistua (alakoulussa 5-6 luokan oppilaat). Koulutuksessa pääsette miettimään ohjaustilanteita sekä saatte ideoita peleihin ja leikkeihin. Koulutuksen jälkeen välituntitoiminta on helppo polkaista käyntiin, kun kaikki tietävät, mitä halutaan lähteä yhdessä tekemään.

Ideoita ja huomioita välkkäritoimintaan:

  • Jos ohjaaminen jännittää sinua tai kaveriasi, sopikaa 2-4 välkkärin ohjausryhmiä, jossa on mukana ainakin yksi kokeneempi välkkäri. Yhdessä toimiminen tuo varmuutta ja kokemusta lisää.
  • Sopikaa yhdessä ne päivät ja välitunnit, jolloin ohjattua toimintaa on tarjolla. Laittakaa ohjelmat näkyville luokkiin, ilmoitustaululle ja ulko-ovien läheisyyteen. Mainostakaa toimintaanne ja tapahtumianne aina välillä myös vaikkapa keskusradion kautta tai koulun yhteisissä tilaisuuksissa.
  • Hyödyntäkää musiikkia välkkäritoiminnassa. Keskusradion kautta tai pihalle tuodun äänentoiston avulla välituntitapahtumiin saadaan luotua uudenlaista tunnelmaa.
  • Pitäkää välillä myös teidän välkkärien omia liikuntatuokioita. Niiden jälkeen oma innostuksenne muiden oppilaiden liikuttamiseen kasvaa entisestään.
  • Järjestäkää opettajien kanssa ns. pidennettyjä välitunteja, jolloin kaikki koulun oppilaat osallistuvat välkkärien ohjaamille toimintapisteille.Aikaa saatte järjestymään, kun sovitte, että välituntia jatketaan 15 minuutilla seuraavan oppitunnin puolelle. Näin pisteiden vetäjille jää tarpeeksi aikaa ohjaamiseen ja osallistujilla tekemiseen.