Toiminnallinen oppiminen

 

Liikunnan on tutkimuksellisesti todettu vaikuttavan myönteisesti lasten koulumenestykseen, tiedollisiin toimintoihin ja oppimiseen. Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa keskittymään paremmin sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.

Kohderyhmä: Toiminnallisen oppimisen koulutus on tarkoitettu esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville, 3-6-luokkien opettajille sekä koulunkäynninohjaajille ja -avustajille.

Kesto: Koulutuksen kesto on 2t + 2t (koulutus järjestetään kahtena arki-iltana). Toiminnallisen oppimisen koulutus voidaan toteuttaa myös veso-koulutuksena, jolloin sen kesto on 3t.

Hinta: Koulutusta tuetaan valtakunnallisesti vuonna 2015, jolloin hinta on 250€ + materiaali 11€/hlö + kouluttajan kilometrikulut 0,44€/km. Koulutuksen normaalihinta on 450€ + materiaali 11€/hlö + kilometrikorvaus. Koulutuksen hinta / hlö riippuu ryhmän koosta. Ryhmän enimmäiskoko on 30 henkilöä.

Ajankohta: Sovittavissa. Toiminnallisen oppimisen koulutusta järjestetään sekä tilauskoulutuksena että avoimena koulutuksena. 

Lisätietoja:

 

Lasten ja nuorten liikunnan päällikkö (sij.)

Mari Patanen
040 720 7960 
etunimi.sukunimi@popli.fi