Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa

 

Kohderyhmä: kasvattajat ja liikuntaa ohjaavat toimijat

Koulutuksen kesto: 14 t

Jokaisella lapsella on oikeus liikkua, kaikki vain eivät liiku samalla tavalla. Jokaisessa ryhmässä on erilaisia lapsia ja nuoria. Lapsilähtöinen ja laadukas lasten ja nuorten liikunta lähtee yksilöllisestä huomioimisesta ja kohtaamisesta. Meillä aikuisilla on ratkaiseva rooli siinä, minkälaisen kokemuksen lapsi liikkumisesta saa. Tule hakemaan apua arkeesi. Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa -koulutus madaltaa kynnystä järjestää liikuntaa erilaisille osallistujille sopivaksi.

 

Koulutuksessa:

  • tarjotaan eväitä heterogeenisen ryhmän ohjaamiseen
  • tutustutaan yhteisen toiminnan erilaisiin keinoihin
  • ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä kaikille avoimia leikkejä, harjoitteita ja pelejä
  • lähestytään eriyttämistä käytännön liikunnanohjauksen kannalta
  • haastetaan osallistujia pohtimaan omien arvojen ja asenteiden vaikutusta

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n sekä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa.

 

Lisätietoja:

Lasten ja nuorten liikunnan päällikkö

Mari Patanen

040 720 7960

etunimi.sukunimi@popli.fi