Välkkärikouluttajakoulutus

Välitunnit antavat aikaa ja tilaa sekä omaehtoiselle että ohjatulle liikkumiselle. Välkkäritoiminnan perusajatus on se, että koulun vanhimmat oppilaat toimivat välitunneilla pelien ja leikkien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Miten sinun koulusi oppilaat organisoivat toisilleen toimintaa?

Välkkärikouluttajakoulutuksen tarkoituksena on, että koulutuksen käytyään opettaja / koulunkäynninohjaaja voi itse kouluttaa oman koulunsa oppilaista välkkäreitä.Koulutus on yhteinen sekä ylä- että alakoulun opettajille / koulunkäynninohjaajille palvellen siten myös yhtenäiskouluja.

Välkkärikouluttajakoulutuksessa huomioidaan sekä ala- että yläkoulun välituntitoiminnan tarpeita ja erityispiirteitä, joista jokaisen osallistujan on mahdollista poimia oman koulunsa arkeen sopivia vinkkejä. Koulutuksesta saa apua välituntitoiminnan kokonaisuuden suunnitteluun ja välkkäritoiminnan organisointiin.

Seuraava koulutus:

Toteutetaan keväällä 2019, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin
 Lisätietoja:
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä (sij.)
Mari Patanen
p. 040 720 7960
etunimi.sukunimi@popli.fi