Jonot mataliksi UUSI!

JONOT MATALIKSI -koulutukset antavat ideoita ja käytännön vinkkejä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen liikunnanopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

JONOT MATALIKSI -koulutuskokonaisuuden keskeisinä tavoitteina on lisätä aktiivisuutta, onnistumisia ja sosiaalista tekemisen meininkiä liikuntatunnille. Pienellä mietinnällä ja soveltamisella tutuista peleistä, leikeistä ja liikuntatehtävistä saadaan sellaisia versioita, jotka luovat jokaiselle lapselle mahdollisuuksia osallistua, onnistua ja kokea liikunnan riemua osana ryhmää. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, joissa osallistujat pääsevät käytännössä kokeilemaan liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan mielipiteitä ja ideoita tehtävistä.

JONOT MATALIKSI -koulutukset ovat syntyneet Kainuussa Liikaha -hankkeen tuloksena. Lisätietoa hankkeesta tästä.

TARJOLLA OVAT SEURAAVAT TEEMAKOKONAISUUDET: 

Jonot mataliksi - oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5h)

Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa. Saavatko kaikki oppilaat riittävästi onnistumisen elämyksiä? Koulutuksessa käydään läpi sellaisia liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä, sekä niiden sovelluksia, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana.

Jonot mataliksi - kilpailu (1,5h)

Koulutuksessa käydään läpi kisailua ja kilpailua liikuntatunnin toimintamuotona. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat mm. erilaiset kilpailumuodot ja -järjestelyt, eri roolit joukkueissa, henkisesti turvallinen kilpailuympäristö sekä tehtävien monipuolisuus.

Jonot mataliksi - motoriset perustaidot 1.-2. luokkalaisille (1,5h)

Koulutuksessa käydään läpi 1.-2. luokkalaisten motoristen perustaitojen tehokasta harjoittamista. Koulutuksessa paneudutaan mm. yksilön havainnointiin, havaintomotoriikkaan sekä pienryhmä- ja parityöskentelyyn.

Jonot mataliksi - motoriset perustaidot 3.-6. luokkalaisille (1,5h)

Koulutuksessa käydään läpi 3.-6. luokkalaisten motoristen perustaitojen tehokasta harjoittamista. Koulutuksen painopisteinä ovat mm. yksilön havainnointi, sopivat välineet ja opetusjärjestelyt, tavoitteiden mukainen toiminta sekä pariharjoittelu ja pienryhmäpelit.

Kunkin koulutuskokonaisuuden (1,5h) hinta on 250 € + kouluttajan matkakulut 0,41 €/km

Lisätietoja ja tilaukset:

Lasten ja nuorten liikunnan päällikkö (sij.)
Mari Patanen
p. 040 720 7960
mari.patanen@popli.fi