Välkkäri -yläkoulut

Välkkärikoulutus on suunnattu yläkouluikäisille, jotka haluavat toimia vertaisohjaajina, koulunsa liikunnallisen toiminnan aktivoijina ja oppilasvaikuttajina kouluyhteisössään. Koulutuksessa oppilaat pääsevät ideoimaan keinoja koulunne oppilaiden aktiivisuuden ja liikkeen lisäämiseksi. Millaisia tapahtumia, tempauksia,  välituntitoimintaa, haasteita tai taukoliikuntaa koulussanne voitaisiin järjestää? Lisäksi koulutuksessa oppilaat saavat tietoa vertaisohjaajana toimimisesta ja pääsevät harjoittelemaan ohjaamisen ja ryhmänhallinnan taitoja. Tavoitteena on, että koulutetut välkkärit alkaisivat kehittää istuskelun korvaavaa kivaa liikunnallista tekemistä koulussa. 

Koulutuksen kesto: Koulutus voidaan toteuttaa kahdessa osassa (2x90 minuuttia) tai kokonaisuudessaan 3 tunnin mittaisena.

 

Hinta: 290 €/koulutus (sisältää 10 kpl materiaaleja oppilaille ja 1 kpl opettajan materiaalia) + kouluttajan matkakulut 0,43e/km. Lisämateriaalit oppilaille 6 €/kpl ja opettajalle 12 €/kpl.

 

Tiedustelut ja tilaukset:

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

Mari Patanen
040 720 7960 
mari.patanen@popli.fi

 

Kuva: Tero Takalo-Eskola