Välkkäri -alakoulut

Välituntiohjaajakoulutus

Tykkäätkö liikkumisesta? Oletko sinä se, joka pyytää aina kaikki mukaan pelaamaan? Jos olet viides- tai kuudesluokkalainen, niin sinusta voi tulla teidän kouluun Välkkäri. Välkkäri keksii välitunneille liikunnallista tekemistä. Ota kaverisikin mukaan ja ryhtykää yhdessä Välkkäreiksi!

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat

  • välituntiliikunnan erityispiirteet
  • liikuntatuokion mallileikit ja -pelit
  • välituntileikkien ohjaaminen
  • välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa

Koulutuksen toteutustapa: Välkkäri – koulutuksessa saa tietoa liikunnasta yleensä ja oppii erilaisia pelejä ja leikkejä, joita voi ohjata välitunnilla. Koulutuksessa harjoitellaan ryhmän hallintaa ja ohjaajana toimimista sekä suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa.

 

Koulutuksen kesto: Koulutus voidaan toteuttaa kahdessa osassa (2x90 minuuttia) tai yhtenä kolmen tunnin kokonaisuutena. 

 

Hinta: 290 €/koulutus (sisältää 10 kpl oppilaan materiaaleja ja 1 kpl opettajan materiaalia) + kouluttajan matkakulut 0,43e/km. Lisämateriaalit oppilaille 6 €/kpl ja opettajalle 12 €/kpl.
 

Tiedustelut ja tilaukset:

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

Mari Patanen
040 720 7960 
mari.patanen@popli.fi

 

Kuva: Tero Takalo-Eskola