Taitavaksi liikkujaksi - monipuolisuudella onnistumisiin

 

 

Meistä jokainen tarvitsee liikkumisen perustaitoja (mm. kävely, juoksu, hyppääminen ja heittäminen) päivittäisessä elämässä ja nauttiakseen liikunnasta. Perustaitojen oppimisen herkkyyskaudet ovat lapsena ja taidot oppii parhaiten liikkumalla riittävästi ja monipuolisesti. Lapsen ohjaajana voit toteuttaa liikuntaa siten, että se tukee lapsen oppimista mahdollisimman hyvin. Taitavaksi liikkujaksi -koulutuksessa lapsen liikuntataitojen oppimisen tukemista pohditaan ja harjoitellaan yhdessä.

 

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 

  • lasten motoriikan perustekijät ja niiden kehittyminen
  • motoristen taitojen keskeisen osan löytäminen
  • motoristen taitojen opettamisen periaatteet
  • lapsen motivaation ja osaamisen huomioiminen liikunnan lähtökohtana
  • liikuntatuokion rakentaminen oppimiselle suotuisaksi: oppimisilmapiiri, toistojen maksimointi, monipuolisten oppimisympäristöjen luominen ja taidoiltaan eritasoisten lasten huomioiminen 

Taitavaksi liikkujaksi -koulutuksessa saat osallistujamateriaalin. Koulutuksessa toteutetaan aiheeseen soveltuvia liikuntatehtäviä, keskustellaan tehtävien herättämistä kysymyksistä ja ratkotaan yhdessä taidon oppimisen tukemista omassa iltapäiväkerhossa.

 

Kesto: 2 x 3h 

 

Ajankohta: Sovittavissa

 

Lisätietoja:

Lasten ja nuorten liikunnan päällikkö (sij.)

Mari Patanen
040 720 7960 
etunimi.sukunimi@popli.fi