Lasten ja nuorten liikunta

Uutisia

Harrastamisen strategian pääpaino on koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen lisäämisessä sekä niiden lasten ja nuorten tavoittamisessa, joilla ei ole mahdollisuutta mieleiseen harrastukseen.
Seminaarin järjestävät Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Seminaari on avoin kaikille Liikkuva koulu –toiminnasta kiinnostuneille. PoPLi järjestää maksuttoman bussikuljetuksen seminaariin.
Koulutusrintamalla tapahtuu! Liikkuva koulu -koulutuskalenteristamme pääset katsomaan, millaisia koulutuksia alueellamme järjestetään eri tahojen toimesta.
Pyhännän koululla koulun sisätiloja ja pihaa on kehitetty liikunnallisiksi. Olosuhteita halutaan kehittää edelleen toiminnallista opettamista tukeviksi.
Yläkouluille suunnattu !NTO-kampanja haastaa tekemään lukuvuodesta liikuttavamman.
PoPLi järjestää ke 24.1.2018 klo 14-16 Liikkuva koulu -hankeavustusklinikan yhteistyössä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Tapaamiseen ovat tervetulleita niin ensimmäistä kertaa Liikkuva koulu -kehittämishanketta suunnittelevien kuin jatkohakemuksia tekevien kuntien edustajat.
Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot järjestävät Liikkuva koulu -seminaariin 2.-3.11.2017 Pikku-Syötteellä. Seminaari on avoin kaikille Liikkuva koulu –toiminnasta kiinnostuneille, niin Liikkuva koulu -kehittämishankeavustusta saaneille kuin niille kunnille, jotka vasta suunnittelevat koulupäivän liikunnallistamista.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen nimittämän työryhmän raportti esittää keinoja, joilla jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mieleinen harrastus.
Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on kokonaisuus, joka koostuu päivän aikana monesta eri osasta ja kytkeytyy vahvasti arkipäivän rutiineihin, sosiaalisiin verkostoihin ja elinympäristöön. Tuloskortti 2016 ja LIITU -tutkimus valottavat lasten ja nuorten liikunnan nykytilaa.
Liikuntataitoja lapsille – opeta ja sovella -koulutuksessa luodaan katsaus soveltavan liikunnan toteuttamismahdollisuuksiin urheiluseuroissa sekä esitellään erilaisia tukipalveluja soveltavan liikunnan järjestämiseksi. Luennossa ja käytännön harjoituksessa paneudutaan liikuntataitojen oppimiseen ja opettamiseen Timo Jaakkolan (dosentti, LitT, Jyväskylän yliopisto) johdolla.
Uusi nettisivusto avattu päivittäisten lähiympäristöjen, kuten koulujen ja päiväkotien kehittämiseksi liikunnallisemmiksi.
Uutena koulutuksena mukaan tulee Jonot mataliksi -koulutus. Myös muuta koulutusta on tarjolla monipuolisesti.
10.5.2016 järjestetään ensimmäinen valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä. Päivä on kaikenlaisen liikkumisen kokeilu- ja pop up –päivä.
Valtti-ohjelma on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n pilotti, jonka avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus.
Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuudet antavat ideoita ja käytännön vinkkejä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen liikunnanopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.