Uutta tutkimustietoa lasten ja nuorten liikunnasta

19.12.2016

Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on kokonaisuus, joka koostuu päivän aikana monesta eri osasta ja kytkeytyy vahvasti arkipäivän rutiineihin, sosiaalisiin verkostoihin ja elinympäristöön. Tuloskortti 2016 ja LIITU -tutkimus valottavat lasten ja nuorten liikunnan nykytilaa.

Tuloskortti 2016 on tutkimusyhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnan edistämisestä eri yhteyksissä kuten kouluissa, urheiluseuroissa ja kuntatason päätöksenteossa. LIITU-tutkimuksessa puolestaan on selvitetty keskeisiä lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavia taustatekijöitä. Tutkimukset vahvistavat näkemystä siitä, että lasten ja nuorten fyysinen kokonaisaktiivisuus jää suosituksia alhaisemmaksi ja hälyttävän suuri osa valveillaoloajasta vietetään istuen. LIITU-tutkimus tuo keskusteluun myös uusia näkökulmia liittyen mm. kiusaamiseen ja syrjintään urheilu- ja liikuntaharrastuksissa. Ennen kaikkea tutkimuksissa korostuu monitahoisen työn merkitys lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi sekä vanhempien ja muiden läheisten keskeinen vaikutus lasten ja nuorten liikuntasuhteeseen.

Tuloskortti 2016 on luettavissa täältä. LIITU-tutkimukseen pääset tutustumaan tästä.