Koulun kerhotoiminnan kehittäminen 2014-2015

7.2.2014

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2014 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille 2014–2015. Valtion erityisavustus koulun kerhotoiminnan kehittämiseen voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa.

Sähköinen hakemuslomake on avoinna 27.1.2014-28.2.2014. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan 7.3.2014 klo.16.15 mennessä Opetushallituksen kirjaamoon, osoite PL 380, 00531 Helsinki.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakutiedote 4/2014

Hakulomake 2014

Malli hakulomakkeesta

Lisätietoja aiheesta

Erityisasiantuntija Riitta Rajala, 029 533 1180,