Jakkukylässä liikunnasta tuli koko kylän juttu

13.3.2019

Jakkukyläläisiä lapsia hiihtokoulussa

Jakkukylä oli mukana Kyläkisällin ensimmäisellä toimikaudella. Muutoinkin aktiivinen Jakkukylä sai Kyläkisällistä lisäkipinää liikuntaolosuhteiden ja -mahdollisuuksien parantamiseen sekä koko kylän liikuttamiseen.

Jakkukylässä on aloitettu kyläyhdistyksen toimesta oma liikuntakampanja. "Aletaan liikkumaan" -kampanja kannustaa kyläläisiä liikkumaan ja kiinnittämään huomiota omaan terveyteensä ja hyvinvointiin. Kuntoilija saa merkitä liikuntasuorituksensa postilaatikoissa oleviin listoihin. Liikuntasuoritus saa olla mikä tahansa liikuntamuoto, joka on toteutettu omin voimin, eli moottoriavusteista liikuntaa ei kampanjassa lasketa. Yhden päivän aikana liikuntasuorituksensa voi merkitä yhden kerran yhdelle postilaatikolle. Postilaatikoita on yhteensä neljä ympäri kylää. Postilaatikoiden paikat vaihtuvat vuodenaikojen vaihtuessa: tällä hetkellä postilaatikoita löytyy hiihtolatujen lähettyviltä, mutta kesän tultua postilaatikot siirretään hiihtolatujen varrelta muille väylille. Kaikkien kuntokampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja sekä kaikkein eniten liikuneet palkitaan.

Kampanjan aikana on myös mahdollista käydä mittauttamassa oman kehonkoostumuksensa sekä kampajan alussa että kampanjan loppuvaiheissa.

Jakkukylän kyläyhdistys ajaa aktiivisesti kyläläisten asioita. Kylällä on menossa monenmonta projektia, joilla luodaan parempia mahdollisuuksia mm.kulkemiseen ja liikkumiseen. Tästä hyvä esimerkki on kylän siltahanke, mikä toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi kyläläisten elämään parantamalla kulkuyhteyksiä sekä lyhentämällä koulu- ja harrastusmatkoja. Myös uusien pururatayhteyksien luominen kuin myös Purusaaren parempi hyödyntäminen virkistyskäytössä on työn alla. Kyläyhdistys ottaa myös laajasti kantaa kyläkäisiin vaikuttaviin asioihin ja pyrkii omalla toiminnallaan luomaan Jakkukylästä elinvoimaisen ja lapsiperheystävällisen kylän.