Tukea liikuntavälinehankintoihin

16.11.2017

Oulun Seudun Leader käynnistää Yhdistysten pienet investoinnit 2 – teemahankkeen. Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja seurat voivat hakea tukea 800–12 000 euron hankkeisiin.

Tukea yhdistysten yleishyödyllisiin kone-, laite- ja kalustohankintoihin sekä pienimuotoiseen rakentamiseen!


Oulun Seudun Leader käynnistää Yhdistysten pienet investoinnit 2 – teemahankkeen. Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja seurat voivat hakea tukea kustannusarvioltaan 800–12 000 euroa oleviin alahankkeisiin. Alahankkeet voivat sisältää yleishyödyllisiä investointeja sekä rakentamista, jotka sopivat ennalta määritettyyn teemaan.

Teemat ovat:
  1. Liikuntaan ja turvallisuuteen liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä pienimuotoinen rakentaminen
  2. Ympäristönhoitoon ja tapahtumiin liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat (ei rakentamista)
Alahankkeiden kokonaiskustannusarvion tulee olla 800–12 000 euroa, josta tukitaso on 60 % kokonaiskustannuksista. Tuki voidaan myöntää vain tukipäätöksen jälkeen tehdyille investoinneille.

Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin paikallista kehittämisstrategiaa 2014–2020. Alahankkeiden valinnasta päättää Oulun Seudun Leader ry:n hallitus.

Alahankehaku on auki 1.12.2017- 28.2.2018. Hankehakemus liitteineen tulee toimittaa 28.2.2018 mennessä.

Hakemuslomakkeet, alahankkeiden valintakriteerit sekä tarkempi ohjeistus löytyvät osoitteesta 
https://www.oulunseudunleader.fi/fi/hankkeet/teema/yhdistysten-pienet-investoinnit-2-teemahanke

Lisätietoa Yhdistysten pienet investoinnit 2 - teemahankkeesta
Leader-neuvoja Elina Hietanen
p. 040 845 5618
elina.hietanen@oulunseudunleader.fi