Hanke

Yhteisöllisyydellä elinvoimaa on Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n ja Oulun seudun Leader ry:n kolmivuotinen hanke paikallisten seurojen / yhdistysten, lasten ja nuorten hyväksi. Hanke kohdistuu Oulun Seudun Leader -toiminta-alueelle, johon kuuluvat Oulun maaseutumaisten alueiden lisäksi Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi.

Hankkeen tavoitteet

  • Elävöittää paikallisten yhdistysten toimintaa ja kehittää toiminnan laatua
  • Vähentää lasten ja nuorten liikunnallista passiivisuutta ja kannustaa heitä liikunnalliseen elämäntapaan
  • Osallistaa nuoria yhteisölliseen toimintaan.

Hankkeen toimenpiteet

  • Järjestetään seurojen / yhdistysten johdolle ja toimijoille seuran / yhdistyksen hallintoon, johtamiseen, viestintään ja verotukseen liittyvää koulutusta.
  • Tuetaan kehittämisprojekteilla yhdistysten pitkäjänteistä kehittämistä niin yksittäisissä yhdistyksissä kuin useamman yhdistyksen foorumeissakin.
  • Käynnistetään matalan kynnyksen kerhotoimintaa lapsille yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.
  • Tarjotaan liikuntakerhon ohjaajan sekä liikuntaleikkikoulun ohjaajan koulutusta.

Lisätiedot hankkeesta

Aluejohtaja Esko Hassinen
Puh. 0400 364 642

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@popli.fi